• Facebook icon
  • Twitter icon
  • You Tube icon

    Search  

Sri Guru Granth Sahib Ji

Learn Sukhmani Sahib

Play, read, listen and learn with the full length audio.

ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥
ਸਲੋਕੁ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਆਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥
ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥

Gauṛī Sukẖmanī Mėhlā 5. ||
Slok. ||
Ik▫Oaʼnkār Saṯgur Prasaāḏh. ||
Āaḏ gur▫e namah. || Jugāḏ gur▫e namah. ||
Saṯgur▫e namah. || Srī gurḏev▫e namah. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥
ਸਿਮਰਉ ਜਾਸੁ ਬਿਸੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਧਾਖੵਰ ॥ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖੵਰ ॥
ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸੁ ਜੀਅ ਬਸਾਵੈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥
ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥
ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Astpaḏī. ||
Simra▫o simar simar sukẖ pāva▫o. || Kal kales ṯan māhi mitāva▫o. ||
Simra▫o jās bisumbẖar ekai. || Nām japaṯ agnaṯ anekai. ||
Beḏ purān simriṯ suḏẖākẖ▫yar. || Kīne rām nām ik ākẖ▫yar. ||
Kinkā ek jis jī▫a basāvai. || Ŧā kī mahimā ganī na āvai. ||
Kāʼnkẖī ekai ḏaras ṯuhāro. || Nānak un sang mohi uḏẖāro. ||1||
Sukẖmanī sukẖ amriṯ prabẖ nām. || Bẖagaṯ janā kai man bisrām. || Rahā▫o. ||
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੂਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥

Prabẖ kai simran garabẖ na basai. || Prabẖ kai simran ḏūkẖ jam nasai. ||
Prabẖ kai simran kāl parharai. || Prabẖ kai simran ḏusman tarai. ||
Prabẖ simraṯ kacẖẖ bigẖan na lāgai. || Prabẖ kai simran an▫ḏin jāgai. ||
Prabẖ kai simran bẖa▫o na bi▫āpai. || Prabẖ kai simran ḏukẖ na sanṯāpai. ||
Prabẖ kā simran sāḏẖ kai sang. || Sarab niḏẖān Nānak har rang. ||2||
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪਿ ਸਿਮਰਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਏ ॥੩॥

Prabẖ kai simran riḏẖ siḏẖ na▫o niḏẖ. || Prabẖ kai simran gi▫ān ḏẖi▫ān ṯaṯ buḏẖ. ||
Prabẖ kai simran jap ṯap pūjā. || Prabẖ kai simran binsai ḏūjā. ||
Prabẖ kai simran ṯirath isnānī. || Prabẖ kai simran ḏargėh mānī. ||
Prabẖ kai simran ho▫e so bẖalā. || Prabẖ kai simran sufal falā. ||
Se simrahi jin āp simrā▫e. || Nānak ṯā kai lāga▫o pā▫e. ||3||
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨਿ ਦਸਨਾ ॥੪॥

Prabẖ kā simran sabẖ ṯe ūcẖā. || Prabẖ kai simran uḏẖre mūcẖā. ||
Prabẖ kai simran ṯarisnā bujẖai. || Prabẖ kai simran sabẖ kicẖẖ sujẖai. ||
Prabẖ kai simran nāhī jam ṯarāsā. || Prabẖ kai simran pūran āsā. ||
Prabẖ kai simran man kī mal jā▫e. || Amriṯ nām riḏ māhi samā▫e. ||
Prabẖ jī basėh sāḏẖ kī rasnā. || Nānak jan kā ḏāsan ḏasnā. ||4||
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥

Prabẖ ka▫o simrahi se ḏẖanvanṯe. || Prabẖ ka▫o simrahi se paṯivanṯe. ||
Prabẖ ka▫o simrahi se jan parvān. || Prabẖ ka▫o simrahi se purakẖ parḏẖān. ||
Prabẖ ka▫o simrahi sė bemuhṯāje. || Prabẖ ka▫o simrahi sė sarab ke rāje. ||
Prabẖ ka▫o simrahi se sukẖvāsī. || Prabẖ ka▫o simrahi saḏā abẖināsī. ||
Simran ṯe lāge jin āp ḏa▫i▫ālā. || Nānak jan kī mangai ravālā. ||5||
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸਹਿ ਹਰਿ ਨੇਰੇ ॥
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ॥੬॥

Prabẖ ka▫o simrahi se par▫upkārī. || Prabẖ ka▫o simrahi ṯin saḏ balihārī. ||
Prabẖ ka▫o simrahi se mukẖ suhāve. || Prabẖ ka▫o simrahi ṯin sūkẖ bihāvai. ||
Prabẖ ka▫o simrahi ṯin āṯam jīṯā. || Prabẖ ka▫o simrahi ṯin nirmal rīṯā. ||
Prabẖ ka▫o simrahi ṯin anaḏ gẖanere. || Prabẖ ka▫o simrahi basėh har nere. ||
Sanṯ kirpā ṯe an▫ḏin jāg. || Nānak simran pūrai bẖāg. ||6||
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਬਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰ ॥
ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਇਆ ॥੭॥

Prabẖ kai simran kāraj pūre. || Prabẖ kai simran kabahu na jẖūre. ||
Prabẖ kai simran har gun bānī. || Prabẖ kai simran sahj samānī. ||
Prabẖ kai simran nihcẖal āsan. || Prabẖ kai simran kamal bigāsan. ||
Prabẖ kai simran anhaḏ jẖunkār. || Sukẖ prabẖ simran kā anṯ na pār. ||
Simrahi se jan jin ka▫o prabẖ ma▫i▫ā. || Nānak ṯin jan sarnī pa▫i▫ā. ||7||
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਲਗਿ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੮॥੧॥

Har simran kar bẖagaṯ pargatā▫e. || Har simran lag beḏ upā▫e. ||
Har simran bẖa▫e siḏẖ jaṯī ḏāṯe. || Har simran nīcẖ cẖahu kunt jāṯe. ||
Har simran ḏẖārī sabẖ ḏẖarnā. || Simar simar har kāran karnā. ||
Har simran kī▫o sagal akārā. || Har simran mėh āp nirankārā. ||
Kar kirpā jis āp bujẖā▫i▫ā. || Nānak gurmukẖ har simran ṯin pā▫i▫ā. ||8||1||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥
ਸਰਣਿ ਤੁਮਾੑਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥

Slok. ||
Ḏīn ḏaraḏ ḏukẖ bẖanjnā gẖat gẖat nāth anāth. ||
Saraṇ ṯumĥārī ā▫i▫o Nānak ke prabẖ sāth. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥ ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥
ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥
ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Jah māṯ piṯā suṯ mīṯ na bẖā▫ī. || Man ūhā nām ṯerai sang sahā▫ī. ||
Jah mahā bẖa▫i▫ān ḏūṯ jam ḏalai. || Ŧah keval nām sang ṯerai cẖalai. ||
Jah muskal hovai aṯ bẖārī. || Har ko nām kẖin māhi uḏẖārī. ||
Anik punahcẖaran karaṯ nahī ṯarai. || Har ko nām kot pāp parharai. ||
Gurmukẖ nām japahu man mere. || Nānak pāvhu sūkẖ gẖanere. ||1||
ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥
ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਰੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥
ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥ ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥

Sagal srist ko rājā ḏukẖī▫ā. || Har kā nām japaṯ ho▫e sukẖī▫ā. ||
Lākẖ karorī banḏẖ na parai. || Har kā nām japaṯ nisṯarai. ||
Anik mā▫i▫ā rang ṯikẖ na bujẖāvai. || Har kā nām japaṯ āgẖāvai. ||
Jih mārag eh jāṯ ikelā. || Ŧah har nām sang hoṯ suhelā. ||
Aisā nām man saḏā ḏẖi▫ā▫ī▫ai. || Nānak gurmukẖ param gaṯ pā▫ī▫ai. ||2||
ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥੩॥

Cẖẖūtaṯ nahī kot lakẖ bāhī. || Nām japaṯ ṯah pār parāhī. ||
Anik bigẖan jah ā▫e sangẖārai. || Har kā nām ṯaṯkāl uḏẖārai. ||
Anik jon janmai mar jām. || Nām japaṯ pāvai bisrām. ||
Ha▫o mailā mal kabahu na ḏẖovai. || Har kā nām kot pāp kẖovai. ||
Aisā nām japahu man rang. || Nānak pā▫ī▫ai sāḏẖ kai sang. ||3||
ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੰਗਿ ਤੋਸਾ ॥
ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥
ਜਹਾ ਪੰਥਿ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਞਾਨੂ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥ ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਊਪਰਿ ਛਾਮ ॥
ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥ ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਖੈ ॥੪॥

Jih mārag ke gane jāhi na kosā. || Har kā nām ūhā sang ṯosā. ||
Jih paidai mahā anḏẖ gubārā. || Har kā nām sang ujī▫ārā. ||
Jahā panth ṯerā ko na siñānū. || Har kā nām ṯah nāl pacẖẖānū. ||
Jah mahā bẖa▫i▫ān ṯapaṯ baho gẖām. || Ŧah har ke nām kī ṯum ūpar cẖẖām. ||
Jahā ṯarikẖā man ṯujẖ ākrakẖai. || Ŧah Nānak har har amriṯ barkẖai. ||4||
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮੁ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥
ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥
ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥
ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥੫॥

Bẖagaṯ janā kī barṯan nām. || Sanṯ janā kai man bisrām. ||
Har kā nām ḏās kī ot. || Har kai nām uḏẖre jan kot. ||
Har jas karaṯ sanṯ ḏin rāṯ. || Har har a▫ukẖaḏẖ sāḏẖ kamāṯ. ||
Har jan kai har nām niḏẖān. || Pārbrahm jan kīno ḏān. ||
Man ṯan rang raṯe rang ekai. || Nānak jan kai biraṯ bibekai. ||5||
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥
ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥੬॥

Har kā nām jan ka▫o mukaṯ jugaṯ. || Har kai nām jan ka▫o ṯaripaṯ bẖugaṯ. ||
Har kā nām jan kā rūp rang. || Har nām japaṯ kab parai na bẖang. ||
Har kā nām jan kī vadi▫ā▫ī. || Har kai nām jan sobẖā pā▫ī. ||
Har kā nām jan ka▫o bẖog jog. || Har nām japaṯ kacẖẖ nāhi bi▫og. ||
Jan rāṯā har nām kī sevā. || Nānak pūjai har har ḏevā. ||6||
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥੭॥

Har har jan kai māl kẖajīnā. || Har ḏẖan jan ka▫o āp prabẖ ḏīnā. ||
Har har jan kai ot saṯāṇī. || Har parṯāp jan avar na jāṇī. ||
Oṯ poṯ jan har ras rāṯe. || Sunn samāḏẖ nām ras māṯe. ||
Āṯẖ pahar jan har har japai. || Har kā bẖagaṯ pargat nahī cẖẖapai. ||
Har kī bẖagaṯ mukaṯ baho kare. || Nānak jan sang keṯe ṯare. ||7||
ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਕਾਮਧੇਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥

Pārjāṯ eh har ko nām. || Kāmḏẖen har har guṇ gām. ||
Sabẖ ṯe ūṯam har kī kathā. || Nām sunaṯ ḏaraḏ ḏukẖ lathā. ||
Nām kī mahimā sanṯ riḏ vasai. || Sanṯ parṯāp ḏuraṯ sabẖ nasai. ||
Sanṯ kā sang vadbẖāgī pā▫ī▫ai. || Sanṯ kī sevā nām ḏẖi▫ā▫ī▫ai. ||
Nām ṯul kacẖẖ avar na ho▫e. || Nānak gurmukẖ nām pāvai jan ko▫e. ||8||2||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥
ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥

Slok. ||
Baho sāsṯar baho simriṯī pekẖe sarab dẖadẖol. ||
Pūjas nāhī har hare Nānak nām amol. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥
ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥
ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥
ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Jāp ṯāp gi▫ān sabẖ ḏẖi▫ān. || Kẖat sāsṯar simriṯ vakẖi▫ān. ||
Jog abẖi▫ās karam ḏẖaram kiri▫ā. || Sagal ṯi▫āg ban maḏẖe firi▫ā. ||
Anik parkār kī▫e baho jaṯnā. || Punn ḏān home baho raṯnā. ||
Sarīr katā▫e homai kar rāṯī. || varaṯ nem karai baho bẖāṯī. ||
Nahī ṯul rām nām bīcẖār. || Nānak gurmukẖ nām japī▫ai ik bār. ||1||
ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ ॥ ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥
ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥ ਕਨਿਕ ਅਸ੍ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ॥
ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥ ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥

Na▫o kẖand parithmī firai cẖir jīvai. || Mahā uḏās ṯapīsar thīvai. ||
Agan māhi homaṯ parān. || Kanik asav haivar bẖūm ḏān. ||
Ni▫ulī karam karai baho āsan. || Jain mārag sanjam aṯ sāḏẖan. ||
Nimakẖ nimakẖ kar sarīr katāvai. || Ŧa▫o bẖī ha▫umai mail na jāvai. ||
Har ke nām samsar kacẖẖ nāhi. || Nānak gurmukẖ nām japaṯ gaṯ pāhi. ||2||
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ॥
ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥
ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥

Man kāmnā ṯirath ḏeh cẖẖutai. || Garab gumān na man ṯe hutai. ||
Socẖ karai ḏinas ar rāṯ. || Man kī mail na ṯan ṯe jāṯ. ||
Is ḏehī ka▫o baho sāḏẖnā karai. || Man ṯe kabhū na bikẖi▫ā tarai. ||
Jal ḏẖovai baho ḏeh anīṯ. || Suḏẖ kahā ho▫e kācẖī bẖīṯ. ||
Man har ke nām kī mahimā ūcẖ. || Nānak nām uḏẖre paṯiṯ baho mūcẖ. ||3||
ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨਾ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨਿ ਨਹੀ ਬੁਝੈ ॥ ਕੋਟਿ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਸਿਝੈ ॥
ਛੂਟਸਿ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪਇਆਲਿ ॥ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਹਿ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ॥
ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥

Bahuṯ si▫āṇap jam kā bẖa▫o bi▫āpai. || Anik jaṯan kar ṯarisan nā ḏẖarāpai. ||
Bẖekẖ anek agan nahī bujẖai. || Kot upāv ḏargėh nahī sijẖai. ||
Cẖẖūtas nāhī ūbẖ pa▫i▫āl. || Mohi bi▫āpahi mā▫i▫ā jāl. ||
Avar karṯūṯ saglī jam dānai. || Govinḏ bẖajan bin ṯil nahī mānai. ||
Har kā nām japaṯ ḏukẖ jā▫e. || Nānak bolai sahj subẖā▫e. ||4||
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੈ ॥
ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥੫॥

Cẖār paḏārath je ko māgai. || Sāḏẖ janā kī sevā lāgai. ||
Je ko āpunā ḏūkẖ mitāvai. || Har har nām riḏai saḏ gāvai. ||
Je ko apunī sobẖā lorai. || Sāḏẖsang eh ha▫umai cẖẖorai. ||
Je ko janam maraṇ ṯe darai. || Sāḏẖ janā kī sarnī parai. ||
Jis jan ka▫o prabẖ ḏaras pi▫āsā. || Nānak ṯā kai bal bal jāsā. ||5||
ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥
ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ॥ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਜਨਾ ॥
ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪਾ ॥੬॥

Sagal purakẖ mėh purakẖ parḏẖān. || Sāḏẖsang jā kā mitai abẖimān. ||
Āpas ka▫o jo jāṇai nīcẖā. || So▫ū ganī▫ai sabẖ ṯe ūcẖā. ||
Jā kā man ho▫e sagal kī rīnā. || Har har nām ṯin gẖat gẖat cẖīnā. ||
Man apune ṯe burā mitānā. || Pekẖai sagal srist sājnā. ||
Sūkẖ ḏūkẖ jan sam ḏaristeṯā. || Nānak pāp punn nahī lepā. ||6||
ਨਿਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ॥ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ॥
ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ ॥ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ॥
ਤੁਮੑਰੀ ਉਸਤਤਿ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਇ ॥੭॥

Nirḏẖan ka▫o ḏẖan ṯero nā▫o. || Nithāve ka▫o nā▫o ṯerā thā▫o. ||
Nimāne ka▫o prabẖ ṯero mān. || Sagal gẖatā ka▫o ḏevhu ḏān. ||
Karan karāvanhār su▫āmī. || Sagal gẖatā ke anṯarjāmī. ||
Apnī gaṯ miṯ jānhu āpe. || Āpan sang āp prabẖ rāṯe. ||
Ŧumĥrī usṯaṯ ṯum ṯe ho▫e. || Nānak avar na jānas ko▫e. ||7||
ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥
ਸਗਲ ਕ੍ਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰਿਆ ॥
ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮੁ ਭਲਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥
ਸਗਲ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ॥
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਓਹੁ ਊਤਮ ਥਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥

Sarab ḏẖaram mėh saresat ḏẖaram. || Har ko nām jap nirmal karam. ||
Sagal kir▫ā mėh ūṯam kiri▫ā. || Sāḏẖsang ḏurmaṯ mal hiri▫ā. ||
Sagal uḏam mėh uḏam bẖalā. || Har kā nām japahu jī▫a saḏā. ||
Sagal bānī mėh amriṯ bānī. || Har ko jas sun rasan bakẖānī. ||
Sagal thān ṯe oh ūṯam thān. || Nānak jih gẖat vasai har nām. ||8||3||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

Slok. ||
Nirgunī▫ār i▫āni▫ā so prabẖ saḏā samāl. ||
Jin kī▫ā ṯis cẖīṯ rakẖ Nānak nibhī nāl. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪਰਾਨੀ ॥ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨੀ ॥
ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਸੀਗਾਰਿਆ ॥ ਗਰਭ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ ॥
ਬਾਰ ਬਿਵਸਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ॥ ਭਰਿ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥
ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ ਊਪਰਿ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥ ਮੁਖਿ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ॥
ਇਹੁ ਨਿਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ॥ ਬਖਸਿ ਲੇਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Rama▫ī▫ā ke gun cẖeṯ parānī. || Kavan mūl ṯe kavan ḏaristānī. ||
Jin ṯūʼn sāj savār sīgāri▫ā. || Garabẖ agan mėh jinėh ubāri▫ā. ||
Bār bivasthā ṯujẖėh pi▫ārai ḏūḏẖ. || Bẖar joban bẖojan sukẖ sūḏẖ. ||
Biraḏẖ bẖa▫i▫ā ūpar sāk sain. || Mukẖ api▫ā▫o baiṯẖ ka▫o ḏain. ||
Eh nirgun gun kacẖẖū na būjẖai. || Bakẖas leho ṯa▫o Nānak sījẖai. ||1||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਊਪਰਿ ਸੁਖਿ ਬਸਹਿ ॥ ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗਿ ਹਸਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭੋਗਹਿ ਸਭਿ ਰਸਾ ॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਬਸਾ ॥
ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤ੍ਰ ਰਸਨਾ ॥ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਸੰਗਿ ਰਚਨਾ ॥
ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥੨॥

Jih prasaāḏh ḏẖar ūpar sukẖ basėh. || Suṯ bẖarāṯ mīṯ baniṯā sang hasėh. ||
Jih prasaāḏh pīvėh sīṯal jalā. || Sukẖ▫ḏā▫ī pavan pāvak amulā. ||
Jih prasaāḏh bẖogėh sabẖ rasā. || Sagal samagrī sang sāth basā. ||
Ḏīne hasaṯ pāv karan neṯar rasnā. || Ŧisėh ṯi▫āg avar sang racẖnā. ||
Aise ḏokẖ mūṛ anḏẖ bi▫āpe. || Nānak kādẖ leho prabẖ āpe. ||2||
ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥
ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥
ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ ॥
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ ਤਿਸਹਿ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥

Āaḏ anṯ jo rākẖanhār. || Ŧis si▫o prīṯ na karai gavār. ||
Jā kī sevā nav niḏẖ pāvai. || Ŧā si▫o mūṛā man nahī lāvai. ||
Jo ṯẖākur saḏ saḏā hajūre. || Ŧā ka▫o anḏẖā jānaṯ ḏūre. ||
Jā kī tahal pāvai ḏargėh mān. || Ŧisėh bisārai mugaḏẖ ajān. ||
Saḏā saḏā eh bẖūlanhār. || Nānak rākẖanhār apār. ||3||
ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਕਉਡੀ ਸੰਗਿ ਰਚੈ ॥ ਸਾਚੁ ਛੋਡਿ ਝੂਠ ਸੰਗਿ ਮਚੈ ॥
ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ॥ ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨੈ ॥
ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸ੍ਰਮੁ ਕਰੈ ॥ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪਰਹਰੈ ॥
ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥ ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ॥
ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ॥੪॥

Raṯan ṯi▫āg ka▫udī sang racẖai. || Sācẖ cẖẖod jẖūṯẖ sang macẖai. ||
Jo cẖẖadnā so asthir kar mānai. || Jo hovan so ḏūr parānai. ||
Cẖẖod jā▫e ṯis kā saram karai. || Sang sahā▫ī ṯis parharai. ||
Cẖanḏan lep uṯārai ḏẖo▫e. || Garḏẖab prīṯ bẖasam sang ho▫e. ||
Anḏẖ kūp mėh paṯiṯ bikrāl. || Nānak kādẖ leho prabẖ ḏa▫i▫āl. ||4||
ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥ ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ ॥
ਬਾਹਰਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਿਆਪੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
ਅੰਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਾਹਰਿ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥ ਗਲਿ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ॥
ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਜਿ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥

Karṯūṯ pasū kī mānas jāṯ. || Lok pacẖārā karai ḏin rāṯ. ||
Bāhar bẖekẖ anṯar mal mā▫i▫ā. || Cẖẖapas nāhi kacẖẖ karai cẖẖapā▫i▫ā. ||
Bāhar gi▫ān ḏẖi▫ān isnān. || Anṯar bi▫āpai lobẖ su▫ān. ||
Anṯar agan bāhar ṯan su▫āh. || Gal pāthar kaise ṯarai athāh. ||
Jā kai anṯar basai prabẖ āp. || Nānak ṯe jan sahj samāṯ. ||5||
ਸੁਨਿ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਓੜਿ ਨਿਬਹਾਵੈ ॥
ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤਿ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥ ਨਿਸਿ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥
ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ॥ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ॥
ਕਹ ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ॥ ਨਹੀ ਹੋਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਦੀਨੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ॥੬॥

Sun anḏẖā kaise mārag pāvai. || Kar gėh leho oṛ nibhāvai. ||
Kahā bujẖāraṯ būjẖai dorā. || Nis kahī▫ai ṯa▫o samjẖai bẖorā. ||
Kahā bisanpaḏ gāvai gung. || Jaṯan karai ṯa▫o bẖī sur bẖang. ||
Kah pingul parbaṯ par bẖavan. || Nahī hoṯ ūhā us gavan. ||
Karṯār karuṇā mai ḏīn benṯī karai. || Nānak ṯumrī kirpā ṯarai. ||6||
ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਬਸੈ ॥ ਅਨਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗਿ ਰਸੈ ॥
ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥
ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ॥ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧ੍ਰੋਹ ॥
ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥

Sang sahā▫ī so āvai na cẖīṯ. || Jo bairā▫ī ṯā si▫o prīṯ. ||
Balū▫ā ke garih bẖīṯar basai. || Anaḏ kel mā▫i▫ā rang rasai. ||
Ḏariṛ kar mānai manėh parṯīṯ. || Kāl na āvai mūṛe cẖīṯ. ||
Bair biroḏẖ kām kroḏẖ moh. || Jẖūṯẖ bikār mahā lobẖ ḏẖaroh. ||
I▫āhū jugaṯ bihāne ka▫ī janam. || Nānak rākẖ leho āpan kar karam. ||7||
ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥

Ŧū ṯẖākur ṯum pėh arḏās. || Jī▫o pind sabẖ ṯerī rās. ||
Ŧum māṯ piṯā ham bārik ṯere. || Ŧumrī kirpā mėh sūkẖ gẖanere. ||
Ko▫e na jānai ṯumrā anṯ. || Ūcẖe ṯe ūcẖā bẖagvanṯ. ||
Sagal samagrī ṯumrai suṯir ḏẖārī. || Ŧum ṯe ho▫e so āgi▫ākārī. ||
Ŧumrī gaṯ miṯ ṯum hī jānī. || Nānak ḏās saḏā kurbānī. ||8||4||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥

Slok. ||
Ḏenhār prabẖ cẖẖod kai lāgėh ān su▫ā▫e. ||
Nānak kahū na sījẖ▫ī bin nāvai paṯ jā▫e. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥ ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥
ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥
ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥
ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Ḏas basṯū le pācẖẖai pāvai. || Ėk basaṯ kāran bikẖot gavāvai. ||
Ėk bẖī na ḏe▫e ḏas bẖī hir le▫e. || Ŧa▫o mūṛā kaho kahā kare▫i. ||
Jis ṯẖākur si▫o nāhī cẖārā. || Ŧā ka▫o kījai saḏ namaskārā. ||
Jā kai man lāgā prabẖ mīṯẖā. || Sarab sūkẖ ṯāhū man vūṯẖā. ||
Jis jan apnā hukam manā▫i▫ā. || Sarab thok Nānak ṯin pā▫i▫ā. ||1||
ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥ ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥
ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥
ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥
ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥
ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥

Agnaṯ sāhu apnī ḏe rās. || Kẖāṯ pīṯ barṯai anaḏ ulās. ||
Apunī amān kacẖẖ bahur sāhu le▫e. || Agi▫ānī man ros kare▫i. ||
Apnī parṯīṯ āp hī kẖovai. || Bahur us kā bisvās na hovai. ||
Jis kī basaṯ ṯis āgai rākẖai. || Prabẖ kī āgi▫ā mānai māthai. ||
Us ṯe cẖa▫ugun karai nihāl. || Nānak sāhib saḏā ḏa▫i▫āl. ||2||
ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥ ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥
ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥
ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥

Anik bẖāṯ mā▫i▫ā ke heṯ. || Sarpar hovaṯ jān aneṯ. ||
Birakẖ kī cẖẖā▫i▫ā si▫o rang lāvai. || Oh binsai uho man pacẖẖuṯāvai. ||
Jo ḏīsai so cẖālanhār. || Lapat rahi▫o ṯah anḏẖ anḏẖār. ||
Batā▫ū si▫o jo lāvai neh. || Ŧā ka▫o hāth na āvai keh. ||
Man har ke nām kī prīṯ sukẖ▫ḏā▫ī. || Kar kirpā Nānak āp la▫e lā▫ī. ||3||
ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥
ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਵ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥
ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥

Mithi▫ā ṯan ḏẖan kutamb sabā▫i▫ā. || Mithi▫ā ha▫umai mamṯā mā▫i▫ā. ||
Mithi▫ā rāj joban ḏẖan māl. || Mithi▫ā kām kroḏẖ bikrāl. ||
Mithi▫ā rath hasṯī asav basṯarā. || Mithi▫ā rang sang mā▫i▫ā pekẖ hasṯā. ||
Mithi▫ā ḏẖaroh moh abẖimān. || Mithi▫ā āpas ūpar karaṯ gumān. ||
Asthir bẖagaṯ sāḏẖ kī saran. || Nānak jap jap jīvai har ke cẖaran. ||4||
ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥
ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥
ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥ ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥

Mithi▫ā sravan par ninḏā sunėh. || Mithi▫ā hasaṯ par ḏarab ka▫o hirėh. ||
Mithi▫ā neṯar pekẖaṯ par ṯari▫a rūpāḏ. || Mithi▫ā rasnā bẖojan an savāḏ. ||
Mithi▫ā cẖaran par bikār ka▫o ḏẖāvėh. || Mithi▫ā man par lobẖ lubẖāvėh. ||
Mithi▫ā ṯan nahī par▫upkārā. || Mithi▫ā bās leṯ bikārā. ||
Bin būjẖe mithi▫ā sabẖ bẖa▫e. || Safal ḏeh Nānak har har nām la▫e. ||5||
ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥ ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ॥
ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥
ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੬॥

Birthī sākaṯ kī ārjā. || Sācẖ binā kah hovaṯ sūcẖā. ||
Birthā nām binā ṯan anḏẖ. || Mukẖ āvaṯ ṯā kai ḏurganḏẖ. ||
Bin simran ḏin rain baritha bihā▫e. || Megẖ binā ji▫o kẖeṯī jā▫e. ||
Gobiḏ bẖajan bin barithe sabẖ kām. || Ji▫o kirpan ke nirārath ḏām. ||
Ḏẖan ḏẖan ṯe jan jih gẖat basi▫o har nā▫o. || Nānak ṯā kai bal bal jā▫o. ||6||
ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥ ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥
ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥ ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥
ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥

Rahaṯ avar kacẖẖ avar kamāvaṯ. || Man nahī prīṯ mukẖahu gandẖ lāvaṯ. ||
Jānanhār parabẖū parbīn. || Bāhar bẖekẖ na kāhū bẖīn. ||
Avar upḏesai āp na karai. || Āvaṯ jāvaṯ janmai marai. ||
Jis kai anṯar basai nirankār. || Ŧis kī sīkẖ ṯarai sansār. ||
Jo ṯum bẖāne ṯin prabẖ jāṯā. || Nānak un jan cẖaran parāṯā. ||7||
ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥ ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥
ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥ ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥
ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥ ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥

Kara▫o benṯī pārbrahm sabẖ jānai. || Apnā kī▫ā āpėh mānai. ||
Āpėh āp āp karaṯ niberā. || Kisai ḏūr janāvaṯ kisai bujẖāvaṯ nerā. ||
Upāv si▫ānap sagal ṯe rahaṯ. || Sabẖ kacẖẖ jānai āṯam kī rahaṯ. ||
Jis bẖāvai ṯis la▫e laṛ lā▫e. || Thān thananṯar rahi▫ā samā▫e. ||
So sevak jis kirpā karī. || Nimakẖ nimakẖ jap Nānak harī. ||8||5||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥

Slok. ||
Kām kroḏẖ ar lobẖ moh binas jā▫e ahaʼnmev. ||
Nānak prabẖ sarṇāgaṯī kar prasaāḏh gurḏev. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Jih prasaāḏh cẖẖaṯīh amriṯ kẖāhi. || Ŧis ṯẖākur ka▫o rakẖ man māhi. ||
Jih prasaāḏh suganḏẖaṯ ṯan lāvėh. || Ŧis ka▫o simraṯ param gaṯ pāvahi. ||
Jih prasaāḏh basėh sukẖ manḏar. || Ŧisėh ḏẖi▫ā▫e saḏā man anḏar. ||
Jih prasaāḏh garih sang sukẖ basnā. || Āṯẖ pahar simrahu ṯis rasnā. ||
Jih prasaāḏh rang ras bẖog. || Nānak saḏā ḏẖi▫ā▫ī▫ai ḏẖi▫āvan jog. ||1||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥ ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥ ਮੁਖਿ ਤਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੋ ਰਹਤਾ ਧਰਮੁ ॥ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪਾਵਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥੨॥

Jih prasaāḏh pāt patambar hadẖāvėh. || Ŧisėh ṯi▫āg kaṯ avar lubẖāvėh. ||
Jih prasaāḏh sukẖ sej so▫ījai. || Man āṯẖ pahar ṯā kā jas gāvījai. ||
Jih prasaāḏh ṯujẖ sabẖ ko▫ū mānai. || Mukẖ ṯā ko jas rasan bakẖānai. ||
Jih prasaāḏh ṯero rahṯā ḏẖaram. || Man saḏā ḏẖi▫ā▫e keval pārbrahm. ||
Prabẖ jī japaṯ ḏargėh mān pāvahi. || Nānak paṯ seṯī gẖar jāvėh. ||2||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ॥ ਲਿਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ ॥ ਮਨ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦ੍ਰ ਢਾਕੇ ॥ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ ਮਨ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥

Jih prasaāḏh ārog kancẖan ḏehī. || Liv lāvhu ṯis rām sanehī. ||
Jih prasaāḏh ṯerā olā rahaṯ. || Man sukẖ pāvahi har har jas kahaṯ. ||
Jih prasaāḏh ṯere sagal cẖẖiḏar dẖāke. || Man sarnī par ṯẖākur prabẖ ṯā kai. ||
Jih prasaāḏh ṯujẖ ko na pahūcẖai. || Man sās sās simrahu prabẖ ūcẖe. ||
Jih prasaāḏh pā▫ī ḏarulabẖ ḏeh. || Nānak ṯā kī bẖagaṯ kareh. ||3||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਭੂਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਸ੍ਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਸਾਰੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ॥ ਰਾਖੁ ਪਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨੇ ਮਨਾ ॥
ਜਿਨਿ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ॥
ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥

Jih prasaāḏh ābẖūkẖan pėhrījai. || Man ṯis simraṯ ki▫o ālas kījai. ||
Jih prasaāḏh asav hasaṯ asvārī. || Man ṯis prabẖ ka▫o kabhū na bisārī. ||
Jih prasaāḏh bāg milakẖ ḏẖanā. || Rākẖ paro▫e prabẖ apune manā. ||
Jin ṯerī man banaṯ banā▫ī. || Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ saḏ ṯisėh ḏẖi▫ā▫ī. ||
Ŧisėh ḏẖi▫ā▫e jo ek alkẖai. || Īhā ūhā Nānak ṯerī rakẖai. ||4||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ॥ ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਕਰਿ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਚਿਤਾਰੀ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੁ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂਪੁ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੀ ਪਤਿ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥

Jih prasaāḏh karahi punn baho ḏān. || Man āṯẖ pahar kar ṯis kā ḏẖi▫ān. ||
Jih prasaāḏh ṯū ācẖār bi▫uhārī. || Ŧis prabẖ ka▫o sās sās cẖiṯārī. ||
Jih prasaāḏh ṯerā sunḏar rūp. || So prabẖ simrahu saḏā anūp. ||
Jih prasaāḏh ṯerī nīkī jāṯ. || So prabẖ simar saḏā ḏin rāṯ. ||
Jih prasaāḏh ṯerī paṯ rahai. || Gur prasaāḏh Nānak jas kahai. ||5||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪੇਖਹਿ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਹਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥

Jih prasaāḏh sunėh karan nāḏ. || Jih prasaāḏh pekẖėh bismāḏ. ||
Jih prasaāḏh bolėh amriṯ rasnā. || Jih prasaāḏh sukẖ sėhje basnā. ||
Jih prasaāḏh hasaṯ kar cẖalėh. || Jih prasaāḏh sampūran falėh. ||
Jih prasaāḏh param gaṯ pāvahi. || Jih prasaāḏh sukẖ sahj samāvėh. ||
Aisā prabẖ ṯi▫āg avar kaṯ lāgahu. || Gur prasaāḏh Nānak man jāgahu. ||6||
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪੁ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥ ਤਿਸਹਿ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੁ ॥ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚੁ ॥
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਪੁ ਜਪੈ ਜਪੁ ਸੋਇ ॥੭॥

Jih prasaāḏh ṯūʼn pargat sansār. || Ŧis prabẖ ka▫o mūl na manhu bisār. ||
Jih prasaāḏh ṯerā parṯāp. || Re man mūṛ ṯū ṯā ka▫o jāp. ||
Jih prasaāḏh ṯere kāraj pūre. || Ŧisėh jān man saḏā hajūre. ||
Jih prasaāḏh ṯūʼn pāvahi sācẖ. || Re man mere ṯūʼn ṯā si▫o rācẖ. ||
Jih prasaāḏh sabẖ kī gaṯ ho▫e. || Nānak jāp japai jap so▫e. ||7||
ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥ ਆਪਿ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ॥ ਆਪਹੁ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਇਆ ॥
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਲਗਹਿ ਹਰਿ ਨਾਥ ॥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥

Āap japā▫e japai so nā▫o. || Āp gāvā▫ai so har gun gā▫o. ||
Prabẖ kirpā ṯe ho▫e pargās. || Parabẖū ḏa▫i▫ā ṯe kamal bigās. ||
Prabẖ suparsan basai man so▫e. || Prabẖ ḏa▫i▫ā ṯe maṯ ūṯam ho▫e. ||
Sarab niḏẖān prabẖ ṯerī ma▫i▫ā. || Āphu kacẖẖū na kinhū la▫i▫ā. ||
Jiṯ jiṯ lāvhu ṯiṯ lagėh har nāth. || Nānak in kai kacẖẖū na hāth. ||8||6||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇ ॥
ਸੁਨਿ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੰਤਾ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥

Slok. ||
Agam agāḏẖ pārbrahm so▫e. || Jo jo kahai so mukṯā ho▫e. ||
Sun mīṯā Nānak binvanṯā. || Sāḏẖ janā kī acẖraj kathā. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਤਨੁ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Sāḏẖ kai sang mukẖ ūjal hoṯ. || Sāḏẖsang mal saglī kẖoṯ. ||
Sāḏẖ kai sang mitai abẖimān. || Sāḏẖ kai sang pargatai sugi▫ān. ||
Sāḏẖ kai sang bujẖai prabẖ nerā. || Sāḏẖsang sabẖ hoṯ niberā. ||
Sāḏẖ kai sang pā▫e nām raṯan. || Sāḏẖ kai sang ek ūpar jaṯan. ||
Sāḏẖ kī mahimā barnai ka▫un parānī. || Nānak sāḏẖ kī sobẖā prabẖ māhi samānī. ||1||
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਲੈ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਆਵਹਿ ਬਸਿ ਪੰਚਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਭੁੰਚਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਸਥਿਤਿ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥੨॥

Sāḏẖ kai sang agocẖar milai. || Sāḏẖ kai sang saḏā parfulai. ||
Sāḏẖ kai sang āvahi bas pancẖā. || Sāḏẖsang amriṯ ras bẖuncẖā. ||
Sāḏẖsang ho▫e sabẖ kī ren. || Sāḏẖ kai sang manohar bain. ||
Sāḏẖ kai sang na kaṯahūʼn ḏẖāvai. || Sāḏẖsang asthiṯ man pāvai. ||
Sāḏẖ kai sang mā▫i▫ā ṯe bẖinn. || Sāḏẖsang Nānak prabẖ suparsan. ||2||
ਸਾਧਸੰਗਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਮੀਤ ॥ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀ ਬੈਰੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬੀਗਾ ਪੈਰੁ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪੁ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਜੈ ਸਭੁ ਆਪੁ ॥
ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿ ਆਈ ॥੩॥

Sāḏẖsang ḏusman sabẖ mīṯ. || Sāḏẖū kai sang mahā punīṯ. ||
Sāḏẖsang kis si▫o nahī bair. || Sāḏẖ kai sang na bīgā pair. ||
Sāḏẖ kai sang nāhī ko manḏā. || Sāḏẖsang jāne parmānanḏā. ||
Sāḏẖ kai sang nāhī ha▫o ṯāp. || Sāḏẖ kai sang ṯajai sabẖ āp. ||
Āpe jānai sāḏẖ badā▫ī. || Nānak sāḏẖ parabẖū ban ā▫ī. ||3||
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਸਤੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਅਜਰੁ ਸਹੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ ॥ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਹਲਿ ਪਹੂਚੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥

Sāḏẖ kai sang na kabhū ḏẖāvai. || Sāḏẖ kai sang saḏā sukẖ pāvai. ||
Sāḏẖsang basaṯ agocẖar lahai. || Sāḏẖū kai sang ajar sahai. ||
Sāḏẖ kai sang basai thān ūcẖai. || Sāḏẖū kai sang mahal pahūcẖai. ||
Sāḏẖ kai sang ḏariṛai sabẖ ḏẖaram. || Sāḏẖ kai sang keval pārbrahm. ||
Sāḏẖ kai sang pā▫e nām niḏẖān. || Nānak sāḏẖū kai kurbān. ||4||
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋ ਧਨੁ ਪਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ ॥
ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸ੍ਰਬ ਥਾਨ ਗੰਮਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥

Sāḏẖ kai sang sabẖ kul uḏẖārai. || Sāḏẖsang sājan mīṯ kutamb nisṯārai. ||
Sāḏẖū kai sang so ḏẖan pāvai. || Jis ḏẖan ṯe sabẖ ko varsāvai. ||
Sāḏẖsang ḏẖaram rā▫e kare sevā. || Sāḏẖ kai sang sobẖā surḏevā. ||
Sāḏẖū kai sang pāp palā▫in. || Sāḏẖsang amriṯ gun gā▫in. ||
Sāḏẖ kai sang sarab thān gamm. || Nānak sāḏẖ kai sang safal jannam. ||5||
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ॥
ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨਿ ਰਸੈ ॥੬॥

Sāḏẖ kai sang nahī kacẖẖ gẖāl. || Ḏarsan bẖetaṯ hoṯ nihāl. ||
Sāḏẖ kai sang kalūkẖaṯ harai. || Sāḏẖ kai sang narak parharai. ||
Sāḏẖ kai sang īhā ūhā suhelā. || Sāḏẖsang bicẖẖuraṯ har melā. ||
Jo icẖẖai so▫ī fal pāvai. || Sāḏẖ kai sang na birthā jāvai. ||
Pārbrahm sāḏẖ riḏ basai. || Nānak uḏẖrai sāḏẖ sun rasai. ||6||
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਨਉ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥

Sāḏẖ kai sang sun▫o har nā▫o. || Sāḏẖsang har ke gun gā▫o. ||
Sāḏẖ kai sang na man ṯe bisrai. || Sāḏẖsang sarpar nisṯarai. ||
Sāḏẖ kai sang lagai prabẖ mīṯẖā. || Sāḏẖū kai sang gẖat gẖat dīṯẖā. ||
Sāḏẖsang bẖa▫e āgi▫ākārī. || Sāḏẖsang gaṯ bẖa▫ī hamārī. ||
Sāḏẖ kai sang mite sabẖ rog. || Nānak sāḏẖ bẖete sanjog. ||7||
ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ ॥ ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾਤਿਹੁਗੁਣਤੇਦੂਰਿ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥

Sāḏẖ kī mahimā beḏ na jānėh. || Jeṯā sunėh ṯeṯā bakẖi▫ānėh. ||
Sāḏẖ kī upmā ṯihu guṇ ṯe ḏūr. || Sāḏẖ kī upmā rahī bẖarpūr. ||
Sāḏẖ kī sobẖā kā nāhī anṯ. || Sāḏẖ kī sobẖā saḏā be▫anṯ. ||
Sāḏẖ kī sobẖā ūcẖ ṯe ūcẖī. || Sāḏẖ kī sobẖā mūcẖ ṯe mūcẖī. ||
Sāḏẖ kī sobẖā sāḏẖ ban ā▫ī. || Nānak sāḏẖ prabẖ bẖeḏ na bẖā▫ī. ||8||7||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥

Slok. ||
Man sācẖā mukẖ sācẖā so▫e. || Avar na pekẖai ekas bin ko▫e. ||
Nānak eh lacẖẖaṇ brahm gi▫ānī ho▫e. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ॥ ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥ ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Brahm gi▫ānī saḏā nirlep. || Jaise jal mėh kamal alep. ||
Brahm gi▫ānī saḏā nirḏokẖ. || Jaise sūr sarab ka▫o sokẖ. ||
Brahm gi▫ānī kai ḏarisat samān. || Jaise rāj rank ka▫o lāgai ṯul pavān. ||
Brahm gi▫ānī kai ḏẖīraj ek. || Ji▫o basuḏẖā ko▫ū kẖoḏai ko▫ū cẖanḏan lep. ||
Brahm gi▫ānī kā ihai gunā▫o. || Nānak ji▫o pāvak kā sahj subẖā▫o. ||1||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ॥ ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪਰਿ ਆਕਾਸੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਸਮਾਨਿ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਮਨਿ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥

Brahm gi▫ānī nirmal ṯe nirmalā. || Jaise mail na lāgai jalā. ||
Brahm gi▫ānī kai man ho▫e pargās. || Jaise ḏẖar ūpar ākās. ||
Brahm gi▫ānī kai miṯar saṯar samān. || Brahm gi▫ānī kai nāhī abẖimān. ||
Brahm gi▫ānī ūcẖ ṯe ūcẖā. || Man apnai hai sabẖ ṯe nīcẖā. ||
Brahm gi▫ānī se jan bẖa▫e. || Nānak jin prabẖ āp kare▫i. ||2||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪਰਿ ਮਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥੩॥

Brahm gi▫ānī sagal kī rīnā. || Āṯam ras brahm gi▫ānī cẖīnā. ||
Brahm gi▫ānī kī sabẖ ūpar ma▫i▫ā. || Brahm gi▫ānī ṯe kacẖẖ burā na bẖa▫i▫ā. ||
Brahm gi▫ānī saḏā samaḏrasī. || Brahm gi▫ānī kī ḏarisat amriṯ barsī. ||
Brahm gi▫ānī banḏẖan ṯe mukṯā. || Brahm gi▫ānī kī nirmal jugṯā. ||
Brahm gi▫ānī kā bẖojan gi▫ān. || Nānak brahm gi▫ānī kā brahm ḏẖi▫ān. ||3||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਊਪਰਿ ਆਸ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਧਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤੁ ਬੰਧਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ॥੪॥

Brahm gi▫ānī ek ūpar ās. || Brahm gi▫ānī kā nahī binās. ||
Brahm gi▫ānī kai garībī samāhā. || Brahm gi▫ānī par▫upkār omāhā. ||
Brahm gi▫ānī kai nāhī ḏẖanḏẖā. || Brahm gi▫ānī le ḏẖāvaṯ banḏẖā. ||
Brahm gi▫ānī kai ho▫e so bẖalā. || Brahm gi▫ānī sufal falā. ||
Brahm gi▫ānī sang sagal uḏẖār. || Nānak brahm gi▫ānī japai sagal sansār. ||4||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਬੁਧਿ ਤਿਆਗਤ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰਿ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਨਿਵਾਸ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸ ॥੫॥

Brahm gi▫ānī kai ekai rang. || Brahm gi▫ānī kai basai prabẖ sang. ||
Brahm gi▫ānī kai nām āḏẖār. || Brahm gi▫ānī kai nām parvār. ||
Brahm gi▫ānī saḏā saḏ jāgaṯ. || Brahm gi▫ānī ahaʼn▫buḏẖ ṯi▫āgaṯ. ||
Brahm gi▫ānī kai man parmānanḏ. || Brahm gi▫ānī kai gẖar saḏā anand. ||
Brahm gi▫ānī sukẖ sahj nivās. || Nānak brahm gi▫ānī kā nahī binās. ||5||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗਿ ਹੇਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪਰਤਾਪ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਮਹੇਸੁਰ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥

Brahm gi▫ānī brahm kā beṯā. || Brahm gi▫ānī ek sang heṯā. ||
Brahm gi▫ānī kai ho▫e acẖinṯ. || Brahm gi▫ānī kā nirmal manṯ. ||
Brahm gi▫ānī jis karai prabẖ āp. || Brahm gi▫ānī kā bad parṯāp. ||
Brahm gi▫ānī kā ḏaras badbẖāgī pā▫ī▫ai. || Brahm gi▫ānī ka▫o bal bal jā▫ī▫ai. ||
Brahm gi▫ānī ka▫o kẖojėh mahesur. || Nānak brahm gi▫ānī āp parmesur. ||6||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਹਿ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਦੁ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖੵਰੁ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਉਨੁ ਬਖਾਨੈ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥

Brahm gi▫ānī kī kīmaṯ nāhi. || Brahm gi▫ānī kai sagal man māhi. ||
Brahm gi▫ānī kā ka▫un jānai bẖeḏ. || Brahm gi▫ānī ka▫o saḏā aḏes. ||
Brahm gi▫ānī kā kathi▫ā na jā▫e aḏẖākẖ▫yar. || Brahm gi▫ānī sarab kā ṯẖākur. ||
Brahm gi▫ānī kī miṯ ka▫un bakẖānai. || Brahm gi▫ānī kī gaṯ brahm gi▫ānī jānai. ||
Brahm gi▫ānī kā anṯ na pār. || Nānak brahm gi▫ānī ka▫o saḏā namaskār. ||7||
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਾਥੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥

Brahm gi▫ānī sabẖ srist kā karṯā. || Brahm gi▫ānī saḏ jīvai nahī marṯā. ||
Brahm gi▫ānī mukaṯ jugaṯ jī▫a kā ḏāṯā. || Brahm gi▫ānī pūran purakẖ biḏẖāṯā. ||
Brahm gi▫ānī anāth kā nāth. || Brahm gi▫ānī kā sabẖ ūpar hāth. ||
Brahm gi▫ānī kā sagal akār. || Brahm gi▫ānī āp nirankār. ||
Brahm gi▫ānī kī sobẖā brahm gi▫ānī banī. || Nānak brahm gi▫ānī sarab kā ḏẖanī. ||8||8||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੧॥

Slok. ||
Ur ḏẖārai jo anṯar nām. || Sarab mai pekẖai bẖagvān. ||
Nimakẖ nimakẖ ṯẖākur namaskārai. || Nānak oh apras sagal nisṯārai. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥ ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ ॥ ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥
ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥ ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Mithi▫ā nāhī rasnā paras. || Man mėh prīṯ niranjan ḏaras. ||
Par ṯari▫a rūp na pekẖai neṯar. || Sāḏẖ kī tahal saṯsang heṯ. ||
Karan na sunai kāhū kī ninḏā. || Sabẖ ṯe jānai āpas ka▫o manḏā. ||
Gur prasaāḏh bikẖi▫ā parharai. || Man kī bāsnā man ṯe tarai. ||
Inḏrī jiṯ pancẖ ḏokẖ ṯe rahaṯ. || Nānak kot maḏẖe ko aisā apras. ||1||
ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਭਿੰਨ ॥
ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥ ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥
ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥ ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਆਪਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥

Baisno so jis ūpar suparsan. || Bisan kī mā▫i▫ā ṯe ho▫e bẖinn. ||
Karam karaṯ hovai nihkaram. || Ŧis baisno kā nirmal ḏẖaram. ||
Kāhū fal kī icẖẖā nahī bācẖẖai. || Keval bẖagaṯ kīrṯan sang rācẖai. ||
Man ṯan anṯar simran gopāl. || Sabẖ ūpar hovaṯ kirpāl. ||
Āap ḏariṛai avrah nām japāvai. || Nānak oh baisno param gaṯ pāvai. ||2||
ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥ ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ॥
ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥

Bẖag▫uṯī bẖagvanṯ bẖagaṯ kā rang. || Sagal ṯi▫āgai ḏusat kā sang. ||
Man ṯe binsai saglā bẖaram. || Kar pūjai sagal pārbrahm. ||
Sāḏẖsang pāpā mal kẖovai. || Ŧis bẖag▫uṯī kī maṯ ūṯam hovai. ||
Bẖagvanṯ kī tahal karai niṯ nīṯ. || Man ṯan arpai bisan prīṯ. ||
Har ke cẖaran hirḏai basāvai. || Nānak aisā bẖag▫uṯī bẖagvanṯ ka▫o pāvai. ||3||
ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ॥ ਸੂਖਮ ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥੪॥

So pandiṯ jo man parboḏẖai. || Rām nām āṯam mėh soḏẖai. ||
Rām nām sār ras pīvai. || Us pandiṯ kai upḏes jag jīvai. ||
Har kī kathā hirḏai basāvai. || So pandiṯ fir jon na āvai. ||
Beḏ purān simriṯ būjẖai mūl. || Sūkẖam mėh jānai asthūl. ||
Cẖahu varnā ka▫o ḏe upḏes. || Nānak us pandiṯ ka▫o saḏā aḏes. ||4||
ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰਿ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥ ਪਸੁ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਘਦ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੈ ॥
ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥੫॥

Bīj manṯar sarab ko gi▫ān. || Cẖahu varnā mėh japai ko▫ū nām. ||
Jo jo japai ṯis kī gaṯ ho▫e. || Sāḏẖsang pāvai jan ko▫e. ||
Kar kirpā anṯar ur ḏẖārai. || Pas pareṯ mugẖaḏ pāthar ka▫o ṯārai. ||
Sarab rog kā a▫ukẖaḏ nām. || Kali▫āṇ rūp mangal guṇ gām. ||
Kāhū jugaṯ kiṯai na pā▫ī▫ai ḏẖaram. || Nānak ṯis milai jis likẖi▫ā ḏẖur karam. ||5||
ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ ਦਾਸ ਦਸੰਤਣ ਭਾਇ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥
ਸਦਾ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥ ਸੋ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਤਿਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ॥
ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਆਤਮ ਉਦਾਸੁ ॥ ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੬॥

Jis kai man pārbrahm kā nivās. || Ŧis kā nām saṯ Rāmḏās. ||
Āṯam rām ṯis naḏrī ā▫i▫ā. || Ḏās ḏasanṯaṇ bẖā▫e ṯin pā▫i▫ā. ||
Saḏā nikat nikat har jān. || So ḏās ḏargėh parvān. ||
Apune ḏās ka▫o āp kirpā karai. || Ŧis ḏās ka▫o sabẖ sojẖī parai. ||
Sagal sang āṯam uḏās. || Aisī jugaṯ Nānak Rāmḏās. ||6||
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ ॥
ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥
ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥

Prabẖ kī āgi▫ā āṯam hiṯāvai. || Jīvan mukaṯ so▫ū kahāvai. ||
Ŧaisā harakẖ ṯaisā us sog. || Saḏā anand ṯah nahī bi▫og. ||
Ŧaisā suvran ṯaisī us mātī. || Ŧaisā amriṯ ṯaisī bikẖ kẖātī. ||
Ŧaisā mān ṯaisā abẖimān. || Ŧaisā rank ṯaisā rājān. ||
Jo varṯā▫e sā▫ī jugaṯ. || Nānak oh purakẖ kahī▫ai jīvan mukaṯ. ||7||
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥ ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥
ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ ॥
ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ॥ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ॥
ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੮॥੯॥

Pārbrahm ke sagle ṯẖā▫o. || Jiṯ jiṯ gẖar rākẖai ṯaisā ṯin nā▫o. ||
Āpe karan karāvan jog. || Prabẖ bẖāvai so▫ī fun hog. ||
Pasri▫o āp ho▫e anaṯ ṯarang. || Lakẖe na jāhi pārbrahm ke rang. ||
Jaisī maṯ ḏe▫e ṯaisā pargās. || Pārbrahm karṯā abinās. ||
Saḏā saḏā saḏā ḏa▫i▫āl. || Simar simar Nānak bẖa▫e nihāl. ||8||9||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥

Slok. ||
Usṯaṯ karahi anek jan anṯ na pārāvār. ||
Nānak racẖnā prabẖ racẖī baho biḏẖ anik parkār. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਨ ਭ੍ਰਮਹਿ ਉਦਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਕੇ ਸ੍ਰੋਤੇ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਪੀਸੁਰ ਹੋਤੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਆਤਮ ਧਿਆਨੁ ਧਾਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਬਿ ਕਾਬਿ ਬੀਚਾਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Ka▫ī kot ho▫e pūjārī. || Ka▫ī kot ācẖār bi▫uhārī. ||
Ka▫ī kot bẖa▫e ṯirath vāsī. || Ka▫ī kot ban bẖarmėh uḏāsī. ||
Ka▫ī kot beḏ ke saroṯe. || Ka▫ī kot ṯapīsur hoṯe. ||
Ka▫ī kot āṯam ḏẖi▫ān ḏẖārėh. || Ka▫ī kot kab kāb bīcẖārėh. ||
Ka▫ī kot navṯan nām ḏẖi▫āvahi. || Nānak karṯe kā anṯ na pāvahi. ||1||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਸ੍ਰਮ ਮਾਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਰਦੇਸ ਭ੍ਰਮਾਹਿ ॥
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥

Ka▫ī kot bẖa▫e abẖimānī. || Ka▫ī kot anḏẖ agi▫ānī. ||
Ka▫ī kot kirpan kaṯẖor. || Ka▫ī kot abẖig āṯam nikor. ||
Ka▫ī kot par ḏarab ka▫o hirėh. || Ka▫ī kot par ḏūkẖnā karahi. ||
Ka▫ī kot mā▫i▫ā saram māhi. || Ka▫ī kot parḏes bẖarmāhi. ||
Jiṯ jiṯ lāvhu ṯiṯ ṯiṯ lagnā. || Nānak karṯe kī jānai karṯā racẖnā. ||2||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੵਤ੍ਰ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦ੍ਰ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਅਪਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੩॥

Ka▫ī kot siḏẖ jaṯī jogī. || Ka▫ī kot rāje ras bẖogī. ||
Ka▫ī kot pankẖī sarap upā▫e. || Ka▫ī kot pāthar birakẖ nipjā▫e. ||
Ka▫ī kot pavaṇ pāṇī baisanṯar. || Ka▫ī kot ḏes bẖū mandal. ||
Ka▫ī kot sasī▫ar sūr nakẖ▫yaṯar. || Ka▫ī kot ḏev ḏānav inḏar sir cẖẖaṯar. ||
Sagal samagrī apnai sūṯ ḏẖārai. || Nānak jis jis bẖāvai ṯis ṯis nisṯārai. ||3||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁਦ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਖੵ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ ॥
ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੪॥

Ka▫ī kot rājas ṯāmas sāṯak. || Ka▫ī kot beḏ purān simriṯ ar sāsaṯ. ||
Ka▫ī kot kī▫e raṯan samuḏ. || Ka▫ī kot nānā parkār janṯ. ||
Ka▫ī kot kī▫e cẖir jīve. || Ka▫ī kot girī mer suvran thīve. ||
Ka▫ī kot jakẖ▫y kinnar pisācẖ. || Ka▫ī kot bẖūṯ pareṯ sūkar marigācẖ. ||
Sabẖ ṯe nerai sabẖhū ṯe ḏūr. || Nānak āp alipaṯ rahi▫ā bẖarpūr. ||4||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਘਾਲਹਿ ਥਕਿ ਪਾਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ॥
ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥

Ka▫ī kot pāṯāl ke vāsī. || Ka▫ī kot narak surag nivāsī. ||
Ka▫ī kot janmėh jīvėh marėh. || Ka▫ī kot baho jonī firėh. ||
Ka▫ī kot baiṯẖaṯ hī kẖāhi. || Ka▫ī kot gẖālėh thak pāhi. ||
Ka▫ī kot kī▫e ḏẖanvanṯ. || Ka▫ī kot mā▫i▫ā mėh cẖinṯ. ||
Jah jah bẖāṇā ṯah ṯah rākẖe. || Nānak sabẖ kicẖẖ prabẖ kai hāthe. ||5||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ ॥ ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਹੰਤੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ ॥
ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥੬॥

Ka▫ī kot bẖa▫e bairāgī. || Rām nām sang ṯin liv lāgī. ||
Ka▫ī kot prabẖ ka▫o kẖojanṯe. || Āṯam mėh pārbrahm lahanṯe. ||
Ka▫ī kot ḏarsan prabẖ pi▫ās. || Ŧin ka▫o mili▫o prabẖ abinās. ||
Ka▫ī kot māgėh saṯsang. || Pārbrahm ṯin lāgā rang. ||
Jin ka▫o ho▫e āp suparsan. || Nānak ṯe jan saḏā ḏẖan ḏẖan. ||6||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੰਡ ॥ ਕਈ ਕੋਟਿ ਅਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ॥ ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ॥
ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਏਕੰਕਾਰ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਤਿ ॥
ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥

Ka▫ī kot kẖāṇī ar kẖand. || Ka▫ī kot akās barahmand. ||
Ka▫ī kot ho▫e avṯār. || Ka▫ī jugaṯ kīno bisthār. ||
Ka▫ī bār pasri▫o pāsār. || Saḏā saḏā ik ekankār. ||
Ka▫ī kot kīne baho bẖāṯ. || Prabẖ ṯe ho▫e prabẖ māhi samāṯ. ||
Ŧā kā anṯ na jānai ko▫e. || Āpe āp Nānak prabẖ so▫e. ||7||
ਕਈ ਕੋਟਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ॥ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ॥ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤ੍ਰੇ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪੀਵਹਿ ॥ ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਹਿ ॥
ਕਈ ਕੋਟਿ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ॥ ਆਤਮ ਰਸਿ ਸੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਓਇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥

Ka▫ī kot pārbrahm ke ḏās. || Ŧin hovaṯ āṯam pargās. ||
Ka▫ī kot ṯaṯ ke beṯe. || Saḏā nihārahi eko neṯare. ||
Ka▫ī kot nām ras pīvėh. || Amar bẖa▫e saḏ saḏ hī jīvėh. ||
Ka▫ī kot nām gun gāvahi. || Āṯam ras sukẖ sahj samāvėh. ||
Apune jan ka▫o sās sās samāre. || Nānak o▫e parmesur ke pi▫āre. ||8||10||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੧॥

Slok. ||
Karaṇ kāraṇ prabẖ ek hai ḏūsar nāhī ko▫e. ||
Nānak ṯis balihārṇai jal thal mahī▫al so▫e. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ॥ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥
ਹੁਕਮੇ ਧਾਰਿ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਵੈ ॥
ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪਰਕਾਰ ॥
ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਅਪਨੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Karan karāvan karnai jog. || Jo ṯis bẖāvai so▫ī hog. ||
Kẖin mėh thāp uthāpanhārā. || Anṯ nahī kicẖẖ pārāvārā. ||
Hukme ḏẖār aḏẖar rahāvai. || Hukme upjai hukam samāvai. ||
Hukme ūcẖ nīcẖ bi▫uhār. || Hukme anik rang parkār. ||
Kar kar ḏekẖai apnī vadi▫ā▫ī. || Nānak sabẖ mėh rahi▫ā samā▫ī. ||1||
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ॥ ਆਪਿ ਕਰੈ ਆਪਨ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ॥ ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥

Prabẖ bẖāvai mānukẖ gaṯ pāvai. || Prabẖ bẖāvai ṯā pāthar ṯarāvai. ||
Prabẖ bẖāvai bin sās ṯe rākẖai. || Prabẖ bẖāvai ṯā har guṇ bẖākẖai. ||
Prabẖ bẖāvai ṯā paṯiṯ uḏẖārai. || Āp karai āpan bīcẖārai. ||
Ḏuhā siri▫ā kā āp su▫āmī. || Kẖelai bigsai anṯarjāmī. ||
Jo bẖāvai so kār karāvai. || Nānak ḏaristī avar na āvai. ||2||
ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥
ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੇਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥
ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ॥ ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥ ਨਿਮਖ ਮਾਹਿ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਅਪਨੀ ਭਗਤਿ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮਿ ਮਿਲੇਇ ॥੩॥

Kaho mānukẖ ṯe ki▫ā ho▫e āvai. || Jo ṯis bẖāvai so▫ī karāvai. ||
Is kai hāth ho▫e ṯā sabẖ kicẖẖ le▫e. || Jo ṯis bẖāvai so▫ī kare▫i. ||
Anjānaṯ bikẖi▫ā mėh racẖai. || Je jānaṯ āpan āp bacẖai. ||
Bẖarme bẖūlā ḏah ḏis ḏẖāvai. || Nimakẖ māhi cẖār kunt fir āvai. ||
Kar kirpā jis apnī bẖagaṯ ḏe▫e. || Nānak ṯe jan nām mile▫e. ||3||
ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥
ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥ ਤਿਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ਜਾ ਕਉ ਅਪੁਨੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ॥ ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ਅਪਨੀ ਬਣਤ ਆਪਿ ਬਨਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖਿ ਬਡਾਈ ॥੪॥

Kẖin mėh nīcẖ kīt ka▫o rāj. || Pārbrahm garīb nivāj. ||
Jā kā ḏarisat kacẖẖū na āvai. || Ŧis ṯaṯkāl ḏah ḏis paragtāvai. ||
Jā ka▫o apunī karai bakẖsīs. || Ŧā kā lekẖā na ganai jagḏīs. ||
Jī▫o pind sabẖ ṯis kī rās. || Gẖat gẖat pūran brahm pargās. ||
Apnī baṇaṯ āp banā▫ī. || Nānak jīvai ḏekẖ badā▫ī. ||4||
ਇਸ ਕਾ ਬਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ॥
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਥੀਉ ॥
ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ॥ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗਿ ਹਸੈ ॥
ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਕਬਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥
ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥

Is kā bal nāhī is hāth. || Karan karāvan sarab ko nāth. ||
Āgi▫ākārī bapurā jī▫o. || Jo ṯis bẖāvai so▫ī fun thī▫o. ||
Kabhū ūcẖ nīcẖ mėh basai. || Kabhū sog harakẖ rang hasai. ||
Kabhū ninḏ cẖinḏ bi▫uhār. || Kabhū ūbẖ akās pa▫i▫āl. ||
Kabhū beṯā brahm bīcẖār. || Nānak āp milāvaṇhār. ||5||
ਕਬਹੂ ਨਿਰਤਿ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ ਕਬਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥ ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਤ ਰਵਾਲ ॥
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਬਹੈ ਬਡ ਰਾਜਾ ॥ ਕਬਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ ॥ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥
ਜਿਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥

Kabhū niraṯ karai baho bẖāṯ. || Kabhū so▫e rahai ḏin rāṯ. ||
Kabhū mahā kroḏẖ bikrāl. || Kabahūʼn sarab kī hoṯ ravāl. ||
Kabhū ho▫e bahai bad rājā. || Kabahu bẖekẖārī nīcẖ kā sājā. ||
Kabhū apkīraṯ mėh āvai. || Kabhū bẖalā bẖalā kahāvai. ||
Ji▫o prabẖ rākẖai ṯiv hī rahai. || Gur prasaāḏh Nānak sacẖ kahai. ||6||
ਕਬਹੂ ਹੋਇ ਪੰਡਿਤੁ ਕਰੇ ਬਖੵਾਨੁ ॥ ਕਬਹੂ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨੁ ॥
ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ॥
ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਤੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸ੍ਵਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥

Kabhū ho▫e pandiṯ kare bakẖ▫yān. || Kabhū moniḏẖārī lāvai ḏẖi▫ān. ||
Kabhū ṯat ṯirath isnān. || Kabhū siḏẖ sāḏẖik mukẖ gi▫ān. ||
Kabhū kīt hasaṯ paṯang ho▫e jī▫ā. || Anik jon bẖarmai bẖarmī▫ā. ||
Nānā rūp ji▫o savāgī ḏikẖāvai. || Ji▫o prabẖ bẖāvai ṯivai nacẖāvai. ||
Jo ṯis bẖāvai so▫ī ho▫e. || Nānak ḏūjā avar na ko▫e. ||7||
ਕਬਹੂ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਹੋਇ ਗਿਆਨ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਬਿਨਾਸੁ ॥
ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗਿ ॥ ਸਦਾ ਬਸਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ॥੮॥੧੧॥

Kabhū sāḏẖsangaṯ eh pāvai. || Us asthān ṯe bahur na āvai. ||
Anṯar ho▫e gi▫ān pargās. || Us asthān kā nahī binās. ||
Man ṯan nām raṯe ik rang. || Saḏā basėh pārbrahm kai sang. ||
Ji▫o jal mėh jal ā▫e kẖatānā. || Ŧi▫o joṯī sang joṯ samānā. ||
Mit ga▫e gavan pā▫e bisrām. || Nānak prabẖ kai saḏ kurbān. ||8||11||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ॥
ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ॥੧॥

Slok. ||
Sukẖī basai maskīnī▫ā āp nivār ṯale. ||
Bade bade ahaʼnkārī▫ā Nānak garab gale. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸੋ ਨਰਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥
ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਬਨਵੰਤੁ ॥ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤੁ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਵੈ ॥
ਧਨ ਭੂਮਿ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨੁ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Jis kai anṯar rāj abẖimān. || So narakpāṯī hovaṯ su▫ān. ||
Jo jānai mai jobanvanṯ. || So hovaṯ bistā kā janṯ. ||
Āpas ka▫o karamvanṯ kahāvai. || Janam marai baho jon bẖarmāvai. ||
Ḏẖan bẖūm kā jo karai gumān. || So mūrakẖ anḏẖā agi▫ān. ||
Kar kirpā jis kai hirḏai garībī basāvai. || Nānak īhā mukaṯ āgai sukẖ pāvai. ||1||
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਰਬਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨਿ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਵੈ ॥
ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪਰਿ ਕਰੇ ਆਸ ॥ ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ ॥
ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤੁ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥
ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥

Ḏẖanvanṯā ho▫e kar garbāvai. || Ŧariṇ samān kacẖẖ sang na jāvai. ||
Baho laskar mānukẖ ūpar kare ās. || Pal bẖīṯar ṯā kā ho▫e binās. ||
Sabẖ ṯe āp jānai balvanṯ. || Kẖin mėh ho▫e jā▫e bẖasmanṯ. ||
Kisai na baḏai āp ahaʼnkārī. || Ḏẖaram rā▫e ṯis kare kẖu▫ārī. ||
Gur prasaāḏh jā kā mitai abẖimān. || So jan Nānak ḏargėh parvān. ||2||
ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ॥
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਰਵੈ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥

Kot karam karai ha▫o ḏẖāre. || Saram pāvai sagle birthāre. ||
Anik ṯapasi▫ā kare ahaʼnkār. || Narak surag fir fir avṯār. ||
Anik jaṯan kar āṯam nahī ḏarvai. || Har ḏargėh kaho kaise gavai. ||
Āpas ka▫o jo bẖalā kahāvai. || Ŧisėh bẖalā▫ī nikat na āvai. ||
Sarab kī ren jā kā man ho▫e. || Kaho Nānak ṯā kī nirmal so▫e. ||3||
ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ ॥
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਿ ਮਾਇ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥

Jab lag jānai mujẖ ṯe kacẖẖ ho▫e. || Ŧab is ka▫o sukẖ nāhī ko▫e. ||
Jab eh jānai mai kicẖẖ karṯā. || Ŧab lag garabẖ jon mėh firṯā. ||
Jab ḏẖārai ko▫ū bairī mīṯ. || Ŧab lag nihcẖal nāhī cẖīṯ. ||
Jab lag moh magan sang mā▫e. || Ŧab lag ḏẖaram rā▫e ḏe▫e sajā▫e. ||
Prabẖ kirpā ṯe banḏẖan ṯūtai. || Gur prasaāḏh Nānak ha▫o cẖẖūtai. ||4||
ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥
ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੫॥

Sahas kẖate lakẖ ka▫o uṯẖ ḏẖāvai. || Ŧaripaṯ na āvai mā▫i▫ā pācẖẖai pāvai. ||
Anik bẖog bikẖi▫ā ke karai. || Nah ṯaripṯāvai kẖap kẖap marai. ||
Binā sanṯokẖ nahī ko▫ū rājai. || Supan manorath barithe sabẖ kājai. ||
Nām rang sarab sukẖ ho▫e. || Badbẖāgī kisai parāpaṯ ho▫e. ||
Karan karāvan āpe āp. || Saḏā saḏā Nānak har jāp. ||5||
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਇ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ॥ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰਿ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ॥ ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪਹਿ ਅਨੇਕ ॥
ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥

Karan karāvan karnaihār. || Is kai hāth kahā bīcẖār. ||
Jaisī ḏarisat kare ṯaisā ho▫e. || Āpe āp āp prabẖ so▫e. ||
Jo kicẖẖ kīno so apnai rang. || Sabẖ ṯe ḏūr sabẖhū kai sang. ||
Būjẖai ḏekẖai karai bibek. || Āpėh ek āpėh anek. ||
Marai na binsai āvai na jā▫e. || Nānak saḏ hī rahi▫ā samā▫e. ||6||
ਆਪਿ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪਿ ॥ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥਿ ॥
ਆਪਿ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹਹੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਏਕੈ ਸੋਇ ॥
ਅਪੁਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਣੈਹਾਰ ॥ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ॥
ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥

Āap upḏesai samjẖai āp. || Āpe racẖi▫ā sabẖ kai sāth. ||
Āp kīno āpan bisthār. || Sabẖ kacẖẖ us kā oh karnaihār. ||
Us ṯe bẖinn kahhu kicẖẖ ho▫e. || Thān thananṯar ekai so▫e. ||
Apune cẖaliṯ āp karṇaihār. || Ka▫uṯak karai rang āpār. ||
Man mėh āp man apune māhi. || Nānak kīmaṯ kahan na jā▫e. ||7||
ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਖਿਆਨੀ ॥
ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥
ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ॥ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ॥
ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖੵਾਣੀ ॥
ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥

Saṯ saṯ saṯ prabẖ su▫āmī. || Gur prasaāḏh kinai vakẖi▫ānī. ||
Sacẖ sacẖ sacẖ sabẖ kīnā. || Kot maḏẖe kinai birlai cẖīnā. ||
Bẖalā bẖalā bẖalā ṯerā rūp. || Aṯ sunḏar apār anūp. ||
Nirmal nirmal nirmal ṯerī baṇī. || Gẖat gẖat sunī sravan bakẖ▫yāṇī. ||
Paviṯar paviṯar paviṯar punīṯ. || Nām japai Nānak man prīṯ. ||8||12||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਸੰਤ ਸਰਨਿ ਜੋ ਜਨੁ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥

Slok. ||
Sanṯ saran jo jan parai so jan uḏẖranhār. ||
Sanṯ kī ninḏā nānkā bahur bahur avṯār. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸਟੁ ਹੋਇ ॥
ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤਸੰਗਿ ਨਿੰਦਕੁ ਭੀ ਤਰੈ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Sanṯ kai ḏūkẖan ārjā gẖatai. || Sanṯ kai ḏūkẖan jam ṯe nahī cẖẖutai. ||
Sanṯ kai ḏūkẖan sukẖ sabẖ jā▫e. || Sanṯ kai ḏūkẖan narak mėh pā▫e. ||
Sanṯ kai ḏūkẖan maṯ ho▫e malīn. || Sanṯ kai ḏūkẖan sobẖā ṯe hīn. ||
Sanṯ ke haṯe ka▫o rakẖai na ko▫e. || Sanṯ kai ḏūkẖan thān bẖarsat ho▫e. ||
Sanṯ kirpāl kirpā je karai. || Nānak saṯsang ninḏak bẖī ṯarai. ||1||
ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖੁ ਭਵੈ ॥ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਰਪ ਜੋਨਿ ਪਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਕਿਰਮਾਇ ॥
ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਤੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨਿ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥

Sanṯ ke ḏūkẖan ṯe mukẖ bẖavai. || Sanṯan kai ḏūkẖan kāg ji▫o lavai. ||
Sanṯan kai ḏūkẖan sarap jon pā▫e. || Sanṯ kai ḏūkẖan ṯarigaḏ jon kirmā▫e. ||
Sanṯan kai ḏūkẖan ṯarisnā mėh jalai. || Sanṯ kai ḏūkẖan sabẖ ko cẖẖalai. ||
Sanṯ kai ḏūkẖan ṯej sabẖ jā▫e. || Sanṯ kai ḏūkẖan nīcẖ nīcẖā▫e. ||
Sanṯ ḏokẖī kā thā▫o ko nāhi. || Nānak sanṯ bẖāvai ṯā o▫e bẖī gaṯ pāhi. ||2||
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਖਿਨੁ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰਿ ਮਾਰਾ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨੁ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ॥ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥

Sanṯ kā ninḏak mahā aṯṯā▫ī. || Sanṯ kā ninḏak kẖin tikan na pā▫ī. ||
Sanṯ kā ninḏak mahā haṯi▫ārā. || Sanṯ kā ninḏak parmesur mārā. ||
Sanṯ kā ninḏak rāj ṯe hīn. || Sanṯ kā ninḏak ḏukẖī▫ā ar ḏīn. ||
Sanṯ ke ninḏak ka▫o sarab rog. || Sanṯ ke ninḏak ka▫o saḏā bijog. ||
Sanṯ kī ninḏā ḏokẖ mėh ḏokẖ. || Nānak sanṯ bẖāvai ṯā us kā bẖī ho▫e mokẖ. ||3||
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿਤੁ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਮਿਤੁ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ ਸੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥

Sanṯ kā ḏokẖī saḏā apviṯ. || Sanṯ kā ḏokẖī kisai kā nahī miṯ. ||
Sanṯ ke ḏokẖī ka▫o dān lāgai. || Sanṯ ke ḏokẖī ka▫o sabẖ ṯi▫āgai. ||
Sanṯ kā ḏokẖī mahā ahaʼnkārī. || Sanṯ kā ḏokẖī saḏā bikārī. ||
Sanṯ kā ḏokẖī janmai marai. || Sanṯ kī ḏūkẖnā sukẖ ṯe tarai. ||
Sanṯ ke ḏokẖī ka▫o nāhī ṯẖā▫o. || Nānak sanṯ bẖāvai ṯā la▫e milā▫e. ||4||
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਚ ਤੇ ਟੂਟੈ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜਿ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਾਈਐ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਝੜਿ ਪਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ॥ ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਆਪਨ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਿ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥੫॥

Sanṯ kā ḏokẖī aḏẖ bīcẖ ṯe tūtai. || Sanṯ kā ḏokẖī kiṯai kāj na pahūcẖai. ||
Sanṯ ke ḏokẖī ka▫o uḏi▫ān bẖarmā▫ī▫ai. || Sanṯ kā ḏokẖī ujẖaṛ pā▫ī▫ai. ||
Sanṯ kā ḏokẖī anṯar ṯe thothā. || Ji▫o sās binā mirṯak kī lothā. ||
Sanṯ ke ḏokẖī kī jaṛ kicẖẖ nāhi. || Āpan bīj āpe hī kẖāhi. ||
Sanṯ ke ḏokẖī ka▫o avar na rākẖanhār. || Nānak sanṯ bẖāvai ṯā la▫e ubār. ||5||
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲਲਾਇ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥ ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ ਜਿਉ ਬੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਹੇਲਾ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਤ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਤ ॥
ਕਿਰਤੁ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰਿ ਹੀ ਪਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ॥੬॥

Sanṯ kā ḏokẖī i▫o billā▫e. || Ji▫o jal bihūn macẖẖulī ṯaṛafṛā▫e. ||
Sanṯ kā ḏokẖī bẖūkẖā nahī rājai. || Ji▫o pāvak īḏẖan nahī ḏẖarāpai. ||
Sanṯ kā ḏokẖī cẖẖutai ikelā. || Ji▫o bū▫āṛ ṯil kẖeṯ māhi ḏuhelā. ||
Sanṯ kā ḏokẖī ḏẖaram ṯe rahaṯ. || Sanṯ kā ḏokẖī saḏ mithi▫ā kahaṯ. ||
Kiraṯ ninḏak kā ḏẖur hī pa▫i▫ā. || Nānak jo ṯis bẖāvai so▫ī thi▫ā. ||6||
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥
ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥
ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਠਿ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ॥
ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਟੈ ਕੋਇ ॥ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ ॥
ਪਇਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥

Sanṯ kā ḏokẖī bigaṛ rūp ho▫e jā▫e. || Sanṯ ke ḏokẖī ka▫o ḏargėh milai sajā▫e. ||
Sanṯ kā ḏokẖī saḏā sahkā▫ī▫ai. || Sanṯ kā ḏokẖī na marai na jīvā▫ī▫ai. ||
Sanṯ ke ḏokẖī kī pujai na āsā. || Sanṯ kā ḏokẖī uṯẖ cẖalai nirāsā. ||
Sanṯ kai ḏokẖ na ṯaristai ko▫e. || Jaisā bẖāvai ṯaisā ko▫ī ho▫e. ||
Pa▫i▫ā kiraṯ na metai ko▫e. || Nānak jānai sacẖā so▫e. ||7||
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥
ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥

Sabẖ gẖat ṯis ke oh karnaihār. || Saḏā saḏā ṯis ka▫o namaskār. ||
Prabẖ kī usṯaṯ karahu ḏin rāṯ. || Ŧisėh ḏẖi▫āvahu sās girās. ||
Sabẖ kacẖẖ varṯai ṯis kā kī▫ā. || Jaisā kare ṯaisā ko thī▫ā. ||
Apnā kẖel āp karnaihār. || Ḏūsar ka▫un kahai bīcẖār. ||
Jis no kirpā karai ṯis āpan nām ḏe▫e. || Badbẖāgī Nānak jan se▫e. ||8||13||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਤਜਹੁ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਿ ਜਨਹੁ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
ਏਕ ਆਸ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥

Slok. ||
Ŧajahu si▫ānap sur janhu simrahu har har rā▫e. ||
Ėk ās har man rakẖahu Nānak ḏūkẖ bẖaram bẖa▫o jā▫e. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥ ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥ ਬਹੁਰਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥
ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪਿ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥਿ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Mānukẖ kī tek barithī sabẖ jān. || Ḏevan ka▫o ekai bẖagvān. ||
Jis kai ḏī▫ai rahai agẖā▫e. || Bahur na ṯarisnā lāgai ā▫e. ||
Mārai rākẖai eko āp. || Mānukẖ kai kicẖẖ nāhī hāth. ||
Ŧis kā hukam būjẖ sukẖ ho▫e. || Ŧis kā nām rakẖ kanṯẖ paro▫e. ||
Simar simar simar prabẖ so▫e. || Nānak bigẖan na lāgai ko▫e. ||1||
ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥ ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ ॥
ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਉ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਿ ਲੇਹਿ ਜੀਉ ॥
ਨੈਨਹੁ ਪੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗੁ ॥
ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ ॥
ਕਰ ਹਰਿ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥

Usṯaṯ man mėh kar nirankār. || Kar man mere saṯ bi▫uhār. ||
Nirmal rasnā amriṯ pī▫o. || Saḏā suhelā kar lehi jī▫o. ||
Nainhu pekẖ ṯẖākur kā rang. || Sāḏẖsang binsai sabẖ sang. ||
Cẖaran cẖala▫o mārag gobinḏ. || Mitėh pāp japī▫ai har binḏ. ||
Kar har karam sravan har kathā. || Har ḏargėh Nānak ūjal mathā. ||2||
ਬਡਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਹਿ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ॥
ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਮੁਖੀ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤੇ ਸੁਖੀ ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨੈ ॥ ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥
ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਾਨਿਆ ॥੩॥

Badbẖāgī ṯe jan jag māhi. || Saḏā saḏā har ke gun gāhi. ||
Rām nām jo karahi bīcẖār. || Se ḏẖanvanṯ ganī sansār. ||
Man ṯan mukẖ bolėh har mukẖī. || Saḏā saḏā jānhu ṯe sukẖī. ||
Ėko ek ek pacẖẖānai. || Iṯ uṯ kī oh sojẖī jānai. ||
Nām sang jis kā man māni▫ā. || Nānak ṯinėh niranjan jāni▫ā. ||3||
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਪਨ ਆਪੁ ਸੁਝੈ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕੇਵਲ ਬਖੵਾਨੁ ॥ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥
ਏਕ ਊਪਰਿ ਜਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਭੂਖ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸਹਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਦੂਖ ॥੪॥

Gur prasaāḏh āpan āp sujẖai. || Ŧis kī jānhu ṯarisnā bujẖai. ||
Sāḏẖsang har har jas kahaṯ. || Sarab rog ṯe oh har jan rahaṯ. ||
An▫ḏin kīrṯan keval bakẖ▫yān. || Garihsaṯ mėh so▫ī nirbān. ||
Ėk ūpar jis jan kī āsā. || Ŧis kī katī▫ai jam kī fāsā. ||
Pārbrahm kī jis man bẖūkẖ. || Nānak ṯisėh na lāgėh ḏūkẖ. ||4||
ਜਿਸ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ॥ ਸੋ ਸੰਤੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹੁ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ॥
ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥ ਅਪੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਇਆ ॥
ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਝਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਤੁ ਸਭੁ ਬੂਝਿਆ ॥
ਜਬ ਦੇਖਉ ਤਬ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੂਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥

Jis ka▫o har prabẖ man cẖiṯ āvai. || So sanṯ suhelā nahī dulāvai. ||
Jis prabẖ apunā kirpā karai. || So sevak kaho kis ṯe darai. ||
Jaisā sā ṯaisā ḏaristā▫i▫ā. || Apune kāraj mėh āp samā▫i▫ā. ||
Soḏẖaṯ soḏẖaṯ soḏẖaṯ sījẖi▫ā. || Gur prasaāḏh ṯaṯ sabẖ būjẖi▫ā. ||
Jab ḏekẖ▫a▫u ṯab sabẖ kicẖẖ mūl. || Nānak so sūkẖam so▫ī asthūl. ||5||
ਨਹ ਕਿਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਕਿਛੁ ਮਰੈ ॥ ਆਪਨ ਚਲਿਤੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅਨਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥ ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥ ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥ ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥

Nah kicẖẖ janmai nah kicẖẖ marai. || Āpan cẖaliṯ āp hī karai. ||
Āvan jāvan ḏarisat an▫ḏarisat. || Āgi▫ākārī ḏẖārī sabẖ srist. ||
Āpe āp sagal mėh āp. || Anik jugaṯ racẖ thāp uthāp. ||
Abẖināsī nāhī kicẖẖ kẖand. || Ḏẖāraṇ ḏẖār rahi▫o barahmand. ||
Alakẖ abẖev purakẖ parṯāp. || Āp japā▫e ṯa Nānak jāp. ||6||
ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ ॥
ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥

Jin prabẖ jāṯā so sobẖāvanṯ. || Sagal sansār uḏẖrai ṯin manṯ. ||
Prabẖ ke sevak sagal uḏẖāran. || Prabẖ ke sevak ḏūkẖ bisāran. ||
Āpe mel la▫e kirpāl. || Gur kā sabaḏ jap bẖa▫e nihāl. ||
Un kī sevā so▫ī lāgai. || Jis no kirpā karahi badbẖāgai. ||
Nām japaṯ pāvahi bisrām. || Nānak ṯin purakẖ ka▫o ūṯam kar mān. ||7||
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ॥
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ॥
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥ ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਏ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥

Jo kicẖẖ karai so prabẖ kai rang. || Saḏā saḏā basai har sang. ||
Sahj subẖā▫e hovai so ho▫e. || Karṇaihār pacẖẖāṇai so▫e. ||
Prabẖ kā kī▫ā jan mīṯẖ lagānā. || Jaisā sā ṯaisā ḏaristānā. ||
Jis ṯe upje ṯis māhi samā▫e. || O▫e sukẖ niḏẖān unhū ban ā▫e. ||
Āpas ka▫o āp ḏīno mān. || Nānak prabẖ jan eko jān. ||8||14||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥

Slok. ||
Sarab kalā bẖarpūr prabẖ birthā jānanhār. ||
Jā kai simran uḏẖrī▫ai Nānak ṯis balihār. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁੋਪਾਲ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Tūtī gādẖanhār gopāl. || Sarab jī▫ā āpe parṯipāl. ||
Sagal kī cẖinṯā jis man māhi. || Ŧis ṯe birthā ko▫ī nāhi. ||
Re man mere saḏā har jāp. || Abẖināsī prabẖ āpe āp. ||
Āpan kī▫ā kacẖẖū na ho▫e. || Je sa▫o parānī locẖai ko▫e. ||
Ŧis bin nāhī ṯerai kicẖẖ kām. || Gaṯ Nānak jap ek har nām. ||1||
ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥ ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥

Rūpvanṯ ho▫e nāhī mohai. || Prabẖ kī joṯ sagal gẖat sohai. ||
Ḏẖanvanṯā ho▫e ki▫ā ko garbai. || Jā sabẖ kicẖẖ ṯis kā ḏī▫ā ḏarbai. ||
Aṯ sūrā je ko▫ū kahāvai. || Prabẖ kī kalā binā kah ḏẖāvai. ||
Je ko ho▫e bahai ḏāṯār. || Ŧis ḏenhār jānai gāvār. ||
Jis gur prasaāḏh ṯūtai ha▫o rog. || Nānak so jan saḏā arog. ||2||
ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥
ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥
ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥
ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥

Ji▫o manḏar ka▫o thāmai thamman. || Ŧi▫o gur kā sabaḏ manėh asthamman. ||
Ji▫o pākẖāṇ nāv cẖaṛ ṯarai. || Parāṇī gur cẖaraṇ lagaṯ nisṯarai. ||
Ji▫o anḏẖkār ḏīpak pargās. || Gur ḏarsan ḏekẖ man ho▫e bigās. ||
Ji▫o mahā uḏi▫ān mėh mārag pāvai. || Ŧi▫o sāḏẖū sang mil joṯ paragtāvai. ||
Ŧin sanṯan kī bācẖẖa▫o ḏẖūr. || Nānak kī har locẖā pūr. ||3||
ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥
ਦੂਖ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ॥ ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰੁ ॥
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥ ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰਹਿ ਅਜਾਨ ॥
ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ॥ ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਰਸਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ॥੪॥

Man mūrakẖ kāhe billā▫ī▫ai. || Purab likẖe kā likẖi▫ā pā▫ī▫ai. ||
Ḏūkẖ sūkẖ prabẖ ḏevanhār. || Avar ṯi▫āg ṯū ṯisėh cẖiṯār. ||
Jo kacẖẖ karai so▫ī sukẖ mān. || Bẖūlā kāhe firėh ajān. ||
Ka▫un basaṯ ā▫ī ṯerai sang. || Lapat rahi▫o ras lobẖī paṯang. ||
Rām nām jap hirḏe māhi. || Nānak paṯ seṯī gẖar jāhi. ||4||
ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਨਿ ਤੂ ਆਇਆ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੰਤਨ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥
ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਲਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਤੋਲਿ ॥
ਲਾਦਿ ਖੇਪ ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਚਾਲੁ ॥ ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥
ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਇ ॥
ਇਹੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥੫॥

Jis vakẖar ka▫o lain ṯū ā▫i▫ā. || Rām nām sanṯan gẖar pā▫i▫ā. ||
Ŧaj abẖimān leho man mol. || Rām nām hirḏe mėh ṯol. ||
Lāḏ kẖep sanṯėh sang cẖāl. || Avar ṯi▫āg bikẖi▫ā janjāl. ||
Ḏẖan ḏẖan kahai sabẖ ko▫e. || Mukẖ ūjal har ḏargėh so▫e. ||
Eh vāpār virlā vāpārai. || Nānak ṯā kai saḏ balihārai. ||5||
ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਉ ॥ ਅਰਪਿ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪਨਾ ਜੀਉ ॥
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ॥ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥
ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪਾਇਆ ॥੬॥

Cẖaran sāḏẖ ke ḏẖo▫e ḏẖo▫e pī▫o. || Arap sāḏẖ ka▫o apnā jī▫o. ||
Sāḏẖ kī ḏẖūr karahu isnān. || Sāḏẖ ūpar jā▫ī▫ai kurbān. ||
Sāḏẖ sevā vadbẖāgī pā▫ī▫ai. || Sāḏẖsang har kīrṯan gā▫ī▫ai. ||
Anik bigẖan ṯe sāḏẖū rākẖai. || Har gun gā▫e amriṯ ras cẖākẖai. ||
Ot gahī sanṯėh ḏar ā▫i▫ā. || Sarab sūkẖ Nānak ṯih pā▫i▫ā. ||6||
ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਮਾਹਿ ॥ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਣਾ ਪਾਹਿ ॥
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥
ਜਪਿ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥

Mirṯak ka▫o jīvālanhār. || Bẖūkẖe ka▫o ḏevaṯ aḏẖār. ||
Sarab niḏẖān jā kī ḏaristī māhi. || Purab likẖe kā lahṇā pāhi. ||
Sabẖ kicẖẖ ṯis kā oh karnai jog. || Ŧis bin ḏūsar ho▫ā na hog. ||
Jap jan saḏā saḏā ḏin raiṇī. || Sabẖ ṯe ūcẖ nirmal eh karṇī. ||
Kar kirpā jis ka▫o nām ḏī▫ā. || Nānak so jan nirmal thī▫ā. ||7||
ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥

Jā kai man gur kī parṯīṯ. || Ŧis jan āvai har prabẖ cẖīṯ. ||
Bẖagaṯ bẖagaṯ sunī▫ai ṯihu lo▫e. || Jā kai hirḏai eko ho▫e. ||
Sacẖ karṇī sacẖ ṯā kī rahaṯ. || Sacẖ hirḏai saṯ mukẖ kahaṯ. ||
Sācẖī ḏarisat sācẖā ākār. || Sacẖ varṯai sācẖā pāsār. ||
Pārbrahm jin sacẖ kar jāṯā. || Nānak so jan sacẖ samāṯā. ||8||15||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ॥
ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥੧॥

Slok. ||
Rūp na rekẖ na rang kicẖẖ ṯarihu guṇ ṯe prabẖ bẖinn. ||
Ŧisėh bujẖā▫e nānkā jis hovai suparsan. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੁ ॥ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ॥ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸੰਦ ॥
ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨਿ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Abẖināsī prabẖ man mėh rākẖ. || Mānukẖ kī ṯū prīṯ ṯi▫āg. ||
Ŧis ṯe parai nāhī kicẖẖ ko▫e. || Sarab niranṯar eko so▫e. ||
Āpe bīnā āpe ḏānā. || Gahir gambẖīr gahīr sujānā. ||
Pārbrahm parmesur gobinḏ. || Kirpā niḏẖān ḏa▫i▫āl bakẖsanḏ. ||
Sāḏẖ ṯere kī cẖarnī pā▫o. || Nānak kai man eh anrā▫o. ||1||
ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥ ਜੋ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥
ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥
ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ॥ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਹਿ ਘਰਿ ਤਾ ਕੈ ॥
ਰਾਜ ਮਹਿ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥ ਤਪ ਮਹਿ ਤਪੀਸਰੁ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥
ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤਹ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥

Mansā pūran sarnā jog. || Jo kar pā▫i▫ā so▫ī hog. ||
Haran bẖaran jā kā neṯar for. || Ŧis kā manṯar na jānai hor. ||
Anaḏ rūp mangal saḏ jā kai. || Sarab thok sunī▫ah gẖar ṯā kai. ||
Rāj mėh rāj jog mėh jogī. || Ŧap mėh ṯapīsar garihsaṯ mėh bẖogī. ||
Ḏẖi▫ā▫e ḏẖi▫ā▫e bẖagṯah sukẖ pā▫i▫ā. || Nānak ṯis purakẖ kā kinai anṯ na pā▫i▫ā. ||2||
ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨਾਹਿ ॥ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹਿ ॥
ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ ॥ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਅਪੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥
ਸੁਮਤਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜਿਨ ਦੇਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇਇ ॥
ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥
ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥

Jā kī līlā kī miṯ nāhi. || Sagal ḏev hāre avgāhi. ||
Piṯā kā janam kė jānai pūṯ. || Sagal paro▫ī apunai sūṯ. ||
Sumaṯ gi▫ān ḏẖi▫ān jin ḏe▫e. || Jan ḏās nām ḏẖi▫āvahi se▫e. ||
Ŧihu guṇ mėh jā ka▫o bẖarmā▫e. || Janam marai fir āvai jā▫e. ||
Ūcẖ nīcẖ ṯis ke asthān. || Jaisā janāvai ṯaisā Nānak jān. ||3||
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਇਕ ਰੰਗ ॥
ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥
ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ॥ ਅਪਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਈ ॥
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੪॥

Nānā rūp nānā jā ke rang. || Nānā bẖekẖ karahi ik rang. ||
Nānā biḏẖ kīno bisthār. || Prabẖ abẖināsī ekankār. ||
Nānā cẖaliṯ kare kẖin māhi. || Pūr rahi▫o pūran sabẖ ṯẖā▫e. ||
Nānā biḏẖ kar banaṯ banā▫ī. || Apnī kīmaṯ āpe pā▫ī. ||
Sabẖ gẖat ṯis ke sabẖ ṯis ke ṯẖā▫o. || Jap jap jīvai Nānak har nā▫o. ||4||
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥
ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ ਨਾਮ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਨੈ ਨਾਮਿ ਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੫॥

Nām ke ḏẖāre sagle janṯ. || Nām ke ḏẖāre kẖand barahmand. ||
Nām ke ḏẖāre simriṯ beḏ purān. || Nām ke ḏẖāre sunan gi▫ān ḏẖi▫ān. ||
Nām ke ḏẖāre āgās pāṯāl. || Nām ke ḏẖāre sagal ākār. ||
Nām ke ḏẖāre purī▫ā sabẖ bẖavan. || Nām kai sang uḏẖre sun sravan. ||
Kar kirpā jis āpnai nām lā▫e. || Nānak cẖa▫uthe paḏ mėh so jan gaṯ pā▫e. ||5||
ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਪੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪਰਧਾਨੁ ॥
ਕਰਤੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥ ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਤਪਤਿ ॥
ਸਤਿ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ॥ ਜਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਭਲੀ ॥
ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੬॥

Rūp saṯ jā kā saṯ asthān. || Purakẖ saṯ keval parḏẖān. ||
Karṯūṯ saṯ saṯ jā kī baṇī. || Saṯ purakẖ sabẖ māhi samāṇī. ||
Saṯ karam jā kī racẖnā saṯ. || Mūl saṯ saṯ uṯpaṯ. ||
Saṯ karṇī nirmal nirmalī. || Jisahi bujẖā▫e ṯisėh sabẖ bẖalī. ||
Saṯ nām prabẖ kā sukẖ▫ḏā▫ī. || Bisvās saṯ Nānak gur ṯe pā▫ī. ||6||
ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥ ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥
ਸਤਿ ਨਿਰਤਿ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੀ ਮਿਤਿ ਗਤਿ ॥
ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ ਅਵਰ ਨ ਬੂਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥

Saṯ bacẖan sāḏẖū upḏes. || Saṯ ṯe jan jā kai riḏai parves. ||
Saṯ niraṯ būjẖai je ko▫e. || Nām japaṯ ṯā kī gaṯ ho▫e. ||
Āp saṯ kī▫ā sabẖ saṯ. || Āpe jānai apnī miṯ gaṯ. ||
Jis kī srist so karṇaihār. || Avar na būjẖ karaṯ bīcẖār. ||
Karṯe kī miṯ na jānai kī▫ā. || Nānak jo ṯis bẖāvai so varṯī▫ā. ||7||
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਜਿਨਿ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸ੍ਵਾਦ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਚਿ ਜਨ ਰਹੇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥
ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥
ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
ਗੁਨ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥

Bisman bisam bẖa▫e bismāḏ. || Jin būjẖi▫ā ṯis ā▫i▫ā savāḏ. ||
Prabẖ kai rang rācẖ jan rahe. || Gur kai bacẖan paḏārath lahe. ||
O▫e ḏāṯe ḏukẖ kātanhār. || Jā kai sang ṯarai sansār. ||
Jan kā sevak so vadbẖāgī. || Jan kai sang ek liv lāgī. ||
Gun gobiḏ kīrṯan jan gāvai. || Gur prasaāḏh Nānak fal pāvai. ||8||16||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥

Slok. ||
Āḏ sacẖ jugāḏ sacẖ. ||
Hai bẖė sacẖ Nānak hosī bẖė sacẖ. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਸਨਹਾਰ ॥ ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਦਾਰ ॥
ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੇਖਨਹਾਰ ॥ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ॥
ਆਪਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥
ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਕਤਾ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥
ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Cẖaran saṯ saṯ parsanhār. || Pūjā saṯ saṯ sevḏār. ||
Ḏarsan saṯ saṯ pekẖanhār. || Nām saṯ saṯ ḏẖi▫āvanhār. ||
Āp saṯ saṯ sabẖ ḏẖārī. || Āpe guṇ āpe guṇkārī. ||
Sabaḏ saṯ saṯ prabẖ bakṯā. || Suraṯ saṯ saṯ jas sunṯā. ||
Bujẖanhār ka▫o saṯ sabẖ ho▫e. || Nānak saṯ saṯ prabẖ so▫e. ||1||
ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥
ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥
ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥ ਨਾਰਾਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥

Saṯ sarūp riḏai jin māni▫ā. || Karan karāvan ṯin mūl pacẖẖāni▫ā. ||
Jā kai riḏai bisvās prabẖ ā▫i▫ā. || Ŧaṯ gi▫ān ṯis man paragtā▫i▫ā. ||
Bẖai ṯe nirbẖa▫o ho▫e basānā. || Jis ṯe upji▫ā ṯis māhi samānā. ||
Basaṯ māhi le basaṯ gadā▫ī. || Ŧā ka▫o bẖinn na kahnā jā▫ī. ||
Būjẖai būjẖanhār bibek. || Nārā▫in mile Nānak ek. ||2||
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਸੇਵਕ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਗਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥

Ŧẖākur kā sevak āgi▫ākārī. || Ŧẖākur kā sevak saḏā pūjārī. ||
Ŧẖākur ke sevak kai man parṯīṯ. || Ŧẖākur ke sevak kī nirmal rīṯ. ||
Ŧẖākur ka▫o sevak jānai sang. || Prabẖ kā sevak nām kai rang. ||
Sevak ka▫o prabẖ pālanhārā. || Sevak kī rākẖai nirankārā. ||
So sevak jis ḏa▫i▫ā prabẖ ḏẖārai. || Nānak so sevak sās sās samārai. ||3||
ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥
ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥
ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ॥
ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥

Apune jan kā parḏā dẖākai. || Apne sevak kī sarpar rākẖai. ||
Apne ḏās ka▫o ḏe▫e vadā▫ī. || Apne sevak ka▫o nām japā▫ī. ||
Apne sevak kī āp paṯ rākẖai. || Ŧā kī gaṯ miṯ ko▫e na lākẖai. ||
Prabẖ ke sevak ka▫o ko na pahūcẖai. || Prabẖ ke sevak ūcẖ ṯe ūcẖe. ||
Jo prabẖ apnī sevā lā▫i▫ā. || Nānak so sevak ḏah ḏis paragtā▫i▫ā. ||4||
ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥ ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥
ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥
ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥੫॥

Nīkī kīrī mėh kal rākẖai. || Bẖasam karai laskar kot lākẖai. ||
Jis kā sās na kādẖaṯ āp. || Ŧā ka▫o rākẖaṯ ḏe kar hāth. ||
Mānas jaṯan karaṯ baho bẖāṯ. || Ŧis ke karṯab birthe jāṯ. ||
Mārai na rākẖai avar na ko▫e. || Sarab jī▫ā kā rākẖā so▫e. ||
Kāhe socẖ karahi re parāṇī. || Jap Nānak prabẖ alakẖ vidāṇī. ||5||
ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ ॥
ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥ ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥
ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥

Bāraʼn bār bār prabẖ japī▫ai. || Pī amriṯ eh man ṯan ḏẖarpī▫ai. ||
Nām raṯan jin gurmukẖ pā▫i▫ā. || Ŧis kicẖẖ avar nāhī ḏaristā▫i▫ā. ||
Nām ḏẖan nāmo rūp rang. || Nāmo sukẖ har nām kā sang. ||
Nām ras jo jan ṯaripṯāne. || Man ṯan nāmėh nām samāne. ||
Ūṯẖaṯ baiṯẖaṯ sovaṯ nām. || Kaho Nānak jan kai saḏ kām. ||6||
ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥
ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥

Bolhu jas jihbā ḏin rāṯ. || Prabẖ apnai jan kīnī ḏāṯ. ||
Karahi bẖagaṯ āṯam kai cẖā▫e. || Prabẖ apne si▫o rahėh samā▫e. ||
Jo ho▫ā hovaṯ so jānai. || Prabẖ apne kā hukam pacẖẖānai. ||
Ŧis kī mahimā ka▫un bakẖāna▫o. || Ŧis kā gun kahi ek na jān▫o. ||
Āṯẖ pahar prabẖ basėh hajūre. || Kaho Nānak se▫ī jan pūre. ||7||
ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ॥
ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥
ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥

Man mere ṯin kī ot lehi. || Man ṯan apnā ṯin jan ḏėh. ||
Jin jan apnā parabẖū pacẖẖāṯā. || So jan sarab thok kā ḏāṯā. ||
Ŧis kī saran sarab sukẖ pāvahi. || Ŧis kai ḏaras sabẖ pāp mitāvėh. ||
Avar si▫ānap saglī cẖẖād. || Ŧis jan kī ṯū sevā lāg. ||
Āvan jān na hovī ṯerā. || Nānak ṯis jan ke pūjahu saḏ pairā. ||8||17||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥

Slok. ||
Saṯ purakẖ jin jāni▫ā saṯgur ṯis kā nā▫o. ||
Ŧis kai sang sikẖ uḏẖrai Nānak har gun gā▫o. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Saṯgur sikẖ kī karai parṯipāl. || Sevak ka▫o gur saḏā ḏa▫i▫āl. ||
Sikẖ kī gur ḏurmaṯ mal hirai. || Gur bacẖnī har nām ucẖrai. ||
Saṯgur sikẖ ke banḏẖan kātai. || Gur kā sikẖ bikār ṯe hātai. ||
Saṯgur sikẖ ka▫o nām ḏẖan ḏe▫e. || Gur kā sikẖ vadbẖāgī he. ||
Saṯgur sikẖ kā halaṯ palaṯ savārai. || Nānak saṯgur sikẖ ka▫o jī▫a nāl samārai. ||1||
ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥

Gur kai garihi sevak jo rahai. || Gur kī āgi▫ā man mėh sahai. ||
Āpas ka▫o kar kacẖẖ na janāvai. || Har har nām riḏai saḏ ḏẖi▫āvai. ||
Man becẖai saṯgur kai pās. || Ŧis sevak ke kāraj rās. ||
Sevā karaṯ ho▫e nihkāmī. || Ŧis ka▫o hoṯ parāpaṯ su▫āmī. ||
Apnī kirpā jis āp kare▫i. || Nānak so sevak gur kī maṯ le▫e. ||2||
ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥
ਸਹਸ ਸਿਆਨਪ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੩॥

Bīs bisve gur kā man mānai. || So sevak parmesur kī gaṯ jānai. ||
So saṯgur jis riḏai har nā▫o. || Anik bār gur ka▫o bal jā▫o. ||
Sarab niḏẖān jī▫a kā ḏāṯā. || Āṯẖ pahar pārbrahm rang rāṯā. ||
Brahm mėh jan jan mėh pārbrahm. || Ėkėh āp nahī kacẖẖ bẖaram. ||
Sahas si▫ānap la▫i▫ā na jā▫ī▫ai. || Nānak aisā gur badbẖāgī pā▫ī▫ai. ||3||
ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ॥ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ ॥
ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖੵਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪੇਖੈ ਹੋਇ ਸੰਤ ॥
ਗੁਣ ਬਿਅੰਤ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥

Safal ḏarsan pekẖaṯ punīṯ. || Parsaṯ cẖaran gaṯ nirmal rīṯ. ||
Bẖetaṯ sang rām gun rave. || Pārbrahm kī ḏargėh gave. ||
Sun kar bacẖan karan āgẖāne. || Man sanṯokẖ āṯam paṯī▫āne. ||
Pūrā gur akẖ▫ya▫o jā kā manṯar. || Amriṯ ḏarisat pekẖai ho▫e sanṯ. ||
Guṇ bi▫anṯ kīmaṯ nahī pā▫e. || Nānak jis bẖāvai ṯis la▫e milā▫e. ||4||
ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤਿ ਅਨੇਕ ॥ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕ ॥
ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥
ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
ਅਨਿਕ ਭਗਤ ਬੰਦਨ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਹਿ ॥
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪਨੇ ॥੫॥

Jihbā ek usṯaṯ anek. || Saṯ purakẖ pūran bibek. ||
Kāhū bol na pahucẖaṯ parānī. || Agam agocẖar prabẖ nirbānī. ||
Nirāhār nirvair sukẖ▫ḏā▫ī. || Ŧā kī kīmaṯ kinai na pā▫ī. ||
Anik bẖagaṯ banḏan niṯ karahi. || Cẖaran kamal hirḏai simrahi. ||
Saḏ balihārī saṯgur apne. || Nānak jis prasaāḏh aisā prabẖ japne. ||5||
ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥
ਉਸੁ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਤਾਸ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ ਸਚੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇਇ ॥
ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਲੇਪੁ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥

Eh har ras pāvai jan ko▫e. || Amriṯ pīvai amar so ho▫e. ||
Us purakẖ kā nāhī kaḏe binās. || Jā kai man pargate gunṯās. ||
Āṯẖ pahar har kā nām le▫e. || Sacẖ upḏes sevak ka▫o ḏe▫e. ||
Moh mā▫i▫ā kai sang na lep. || Man mėh rākẖai har har ek. ||
Anḏẖkār ḏīpak pargāse. || Nānak bẖaram moh ḏukẖ ṯah ṯe nāse. ||6||
ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ ॥ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ॥ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ॥
ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸੇ ॥ ਸਗਲ ਬਿਆਧਿ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥
ਥਿਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ॥ ਸੁਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸ੍ਰਵਨ ॥੭॥

Ŧapaṯ māhi ṯẖādẖ varṯā▫ī. || Anaḏ bẖa▫i▫ā ḏukẖ nāṯẖe bẖā▫ī. ||
Janam maran ke mite anḏese. || Sāḏẖū ke pūran upḏese. ||
Bẖa▫o cẖūkā nirbẖa▫o ho▫e base. || Sagal bi▫āḏẖ man ṯe kẖai nase. ||
Jis kā sā ṯin kirpā ḏẖārī. || Sāḏẖsang jap nām murārī. ||
Thiṯ pā▫ī cẖūke bẖaram gavan. || Sun Nānak har har jas sravan. ||7||
ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥
ਅਪਨੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਬਨਾਏ ॥ ਅਪੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੇ ਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ॥
ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥

Nirgun āp sargun bẖī ohī. || Kalā ḏẖār jin saglī mohī. ||
Apne cẖariṯ prabẖ āp banā▫e. || Apunī kīmaṯ āpe pā▫e. ||
Har bin ḏūjā nāhī ko▫e. || Sarab niranṯar eko so▫e. ||
Oṯ poṯ ravi▫ā rūp rang. || Bẖa▫e pargās sāḏẖ kai sang. ||
Racẖ racẖnā apnī kal ḏẖārī. || Anik bār Nānak balihārī. ||8||18||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥

Slok. ||
Sāth na cẖālai bin bẖajan bikẖi▫ā saglī cẖẖār. ||
Har har nām kamāvanā Nānak eh ḏẖan sār. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥
ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿ ਧਾਰਹੁ ॥
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਵਥੁ ॥
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Sanṯ janā mil karahu bīcẖār. || Ėk simar nām āḏẖār. ||
Avar upāv sabẖ mīṯ bisārahu. || Cẖaran kamal riḏ mėh ur ḏẖārahu. ||
Karan kāran so prabẖ samrath. || Ḏariṛ kar gahhu nām har vath. ||
Eh ḏẖan sancẖahu hovhu bẖagvanṯ. || Sanṯ janā kā nirmal manṯ. ||
Ėk ās rākẖo man māhi. || Sarab rog Nānak mit jāhi. ||1||
ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਉਠਿ ਧਾਵਹਿ ॥ ਸੋ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ॥
ਜਿਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ ॥ ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
ਜਿਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥

Jis ḏẖan ka▫o cẖār kunt uṯẖ ḏẖāvėh. || So ḏẖan har sevā ṯe pāvahi. ||
Jis sukẖ ka▫o niṯ bācẖẖėh mīṯ. || So sukẖ sāḏẖū sang prīṯ. ||
Jis sobẖā ka▫o karahi bẖalī karnī. || Sā sobẖā bẖaj har kī sarnī. ||
Anik upāvī rog na jā▫e. || Rog mitai har avkẖaḏẖ lā▫e. ||
Sarab niḏẖān mėh har nām niḏẖān. || Jap Nānak ḏargahi parvān. ||2||
ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥
ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥

Man parboḏẖahu har kai nā▫e. || Ḏah ḏis ḏẖāvaṯ āvai ṯẖā▫e. ||
Ŧā ka▫o bigẖan na lāgai ko▫e. || Jā kai riḏai basai har so▫e. ||
Kal ṯāṯī ṯẖāʼndẖā har nā▫o. || Simar simar saḏā sukẖ pā▫o. ||
Bẖa▫o binsai pūran ho▫e ās. || Bẖagaṯ bẖā▫e āṯam pargās. ||
Ŧiṯ gẖar jā▫e basai abẖināsī. || Kaho Nānak kātī jam fāsī. ||3||
ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥
ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥
ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥ ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥

Ŧaṯ bīcẖār kahai jan sācẖā. || Janam marai so kācẖo kācẖā. ||
Āvā gavan mitai prabẖ sev. || Āp ṯi▫āg saran gurḏev. ||
I▫o raṯan janam kā ho▫e uḏẖār. || Har har simar parān āḏẖār. ||
Anik upāv na cẖẖūtanhāre. || Simriṯ sāsaṯ beḏ bīcẖāre. ||
Har kī bẖagaṯ karahu man lā▫e. || Man bancẖẖaṯ Nānak fal pā▫e. ||4||
ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਸਿ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥
ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਨਿਤਾ ॥ ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥
ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥
ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਝੂਠਾ ਡੰਫੁ ਝੂਠੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥
ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਬਿਗਾਨਾ ॥ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥

Sang na cẖālas ṯerai ḏẖanā. || Ŧūʼn ki▫ā laptāvahi mūrakẖ manā. ||
Suṯ mīṯ kutamb ar baniṯā. || In ṯe kahhu ṯum kavan sanāthā. ||
Rāj rang mā▫i▫ā bisthār. || In ṯe kahhu kavan cẖẖutkār. ||
As hasṯī rath asvārī. || Jẖūṯẖā damf jẖūṯẖ pāsārī. ||
Jin ḏī▫e ṯis bujẖai na bigānā. || Nām bisār Nānak pacẖẖuṯānā. ||5||
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥
ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਾੑਰੋ ਚੀਤ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਹਿ ॥
ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥
ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥

Gur kī maṯ ṯūʼn lehi i▫āne. || Bẖagaṯ binā baho dūbe si▫āne. ||
Har kī bẖagaṯ karahu man mīṯ. || Nirmal ho▫e ṯumĥāro cẖīṯ. ||
Cẖaran kamal rākẖo man māhi. || Janam janam ke kilbikẖ jāhi. ||
Āp japahu avrā nām japāvhu. || Sunaṯ kahaṯ rahaṯ gaṯ pāvhu. ||
Sār bẖūṯ saṯ har ko nā▫o. || Sahj subẖā▫e Nānak gun gā▫o. ||6||
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥
ਹੋਹਿ ਅਚਿੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲਿ ॥ ਸਾਸਿ ਗ੍ਰਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥
ਛਾਡਿ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥
ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚਿ ਕਰਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਏਕੋ ਦੇਖੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ॥੭॥

Gun gāvaṯ ṯerī uṯras mail. || Binas jā▫e ha▫umai bikẖ fail. ||
Hohi acẖinṯ basai sukẖ nāl. || Sās garās har nām samāl. ||
Cẖẖād si▫ānap saglī manā. || Sāḏẖsang pāvahi sacẖ ḏẖanā. ||
Har pūnjī sancẖ karahu bi▫uhār. || Īhā sukẖ ḏargėh jaikār. ||
Sarab niranṯar eko ḏekẖ. || Kaho Nānak jā kai masṯak lekẖ. ||7||
ਏਕੋ ਜਪਿ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹਿ ॥ ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹਿ ॥
ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੰਤ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪਿ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ॥
ਏਕੋ ਏਕੁ ਏਕੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ॥ ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਆਪਿ ॥
ਅਨਿਕ ਬਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ॥ ਏਕੁ ਅਰਾਧਿ ਪਰਾਛਤ ਗਏ ॥
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਤਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥

Ėko jap eko sālāhi. || Ėk simar eko man āhi. ||
Ėkas ke gun gā▫o ananṯ. || Man ṯan jāp ek bẖagvanṯ. ||
Ėko ek ek har āp. || Pūran pūr rahi▫o prabẖ bi▫āp. ||
Anik bisthār ek ṯe bẖa▫e. || Ėk arāḏẖ parācẖẖaṯ ga▫e. ||
Man ṯan anṯar ek prabẖ rāṯā. || Gur prasaāḏh Nānak ik jāṯā. ||8||19||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥

Slok. ||
Firaṯ firaṯ prabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. ||
Nānak kī prabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਰਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ॥
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਧਿਆਵਉ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥
ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Jācẖak jan jācẖai prabẖ ḏān. || Kar kirpā ḏevhu har nām. ||
Sāḏẖ janā kī māga▫o ḏẖūr. || Pārbrahm merī sarḏẖā pūr. ||
Saḏā saḏā prabẖ ke gun gāva▫o. || Sās sās prabẖ ṯumėh ḏẖi▫āva▫o. ||
Cẖaran kamal si▫o lāgai prīṯ. || Bẖagaṯ kara▫o prabẖ kī niṯ nīṯ. ||
Ėk ot eko āḏẖār. || Nānak māgai nām prabẖ sār. ||1||
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥
ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥
ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ॥ ਉਪਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
ਪਰੇ ਸਰਨਿ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਗਿ ॥
ਬਡਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

Prabẖ kī ḏarisat mahā sukẖ ho▫e. || Har ras pāvai birlā ko▫e. ||
Jin cẖākẖi▫ā se jan ṯaripṯāne. || Pūran purakẖ nahī dolāne. ||
Subẖar bẖare parem ras rang. || Upjai cẖā▫o sāḏẖ kai sang. ||
Pare saran ān sabẖ ṯi▫āg. || Anṯar pargās an▫ḏin liv lāg. ||
Badbẖāgī japi▫ā prabẖ so▫e. || Nānak nām raṯe sukẖ ho▫e. ||2||
ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ ਲਈ ॥
ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲੁ ॥ ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲੁ ॥
ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਖੁ ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ ॥
ਇਛ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ॥ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗਿ ਹਜੂਰੀ ॥
ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥

Sevak kī mansā pūrī bẖa▫ī. || Saṯgur ṯe nirmal maṯ la▫ī. ||
Jan ka▫o prabẖ ho▫i▫o ḏa▫i▫āl. || Sevak kīno saḏā nihāl. ||
Banḏẖan kāt mukaṯ jan bẖa▫i▫ā. || Janam maran ḏūkẖ bẖaram ga▫i▫ā. ||
Icẖẖ punī sarḏẖā sabẖ pūrī. || Rav rahi▫ā saḏ sang hajūrī. ||
Jis kā sā ṯin lī▫ā milā▫e. || Nānak bẖagṯī nām samā▫e. ||3||
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ॥ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਜਿ ਬਿਖੁ ਤੇ ਕਾਢੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢੈ ॥
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਤੁ ਇਹੈ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥

So ki▫o bisrai jė gẖāl na bẖānai. || So ki▫o bisrai jė kī▫ā jānai. ||
So ki▫o bisrai jin sabẖ kicẖẖ ḏī▫ā. || So ki▫o bisrai jė jīvan jī▫ā. ||
So ki▫o bisrai jė agan mėh rākẖai. || Gur prasaāḏh ko birlā lākẖai. ||
So ki▫o bisrai jė bikẖ ṯe kādẖai. || Janam janam kā tūtā gādẖai. ||
Gur pūrai ṯaṯ ihai bujẖā▫i▫ā. || Prabẖ apnā Nānak jan ḏẖi▫ā▫i▫ā. ||4||
ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥ ਆਨ ਤਿਆਗਿ ਜਪਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ॥ ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥
ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਭਗਤੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥
ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ॥ ਬੂਡਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥

Sājan sanṯ karahu eh kām. || Ān ṯi▫āg japahu har nām. ||
Simar simar simar sukẖ pāvhu. || Āp japahu avrah nām japāvhu. ||
Bẖagaṯ bẖā▫e ṯarī▫ai sansār. || Bin bẖagṯī ṯan hosī cẖẖār. ||
Sarab kali▫āṇ sūkẖ niḏẖ nām. || Būdaṯ jāṯ pā▫e bisrām. ||
Sagal ḏūkẖ kā hovaṯ nās. || Nānak nām japahu gunṯās. ||5||
ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥
ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਪੇਖਿ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ ॥
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰੰਗੁ ॥ ਬਿਰਲਾ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਸੰਗੁ ॥
ਏਕ ਬਸਤੁ ਦੀਜੈ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥
ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਇ ॥੬॥

Upjī prīṯ parem ras cẖā▫o. || Man ṯan anṯar ihī su▫ā▫o. ||
Neṯarahu pekẖ ḏaras sukẖ ho▫e. || Man bigsai sāḏẖ cẖaran ḏẖo▫e. ||
Bẖagaṯ janā kai man ṯan rang. || Birlā ko▫ū pāvai sang. ||
Ėk basaṯ ḏījai kar ma▫i▫ā. || Gur prasaāḏh nām jap la▫i▫ā. ||
Ŧā kī upmā kahī na jā▫e. || Nānak rahi▫ā sarab samā▫e. ||6||
ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਾਲ ॥ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥
ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੁ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ॥
ਹਮ ਨਿਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥੭॥

Prabẖ bakẖsanḏ ḏīn ḏa▫i▫āl. || Bẖagaṯ vacẖẖal saḏā kirpāl. ||
Anāth nāth gobinḏ gupāl. || Sarab gẖatā karaṯ parṯipāl. ||
Āḏ purakẖ kāraṇ karṯār. || Bẖagaṯ janā ke parān aḏẖār. ||
Jo jo japai so ho▫e punīṯ. || Bẖagaṯ bẖā▫e lāvai man hīṯ. ||
Ham nirgunī▫ār nīcẖ ajān. || Nānak ṯumrī saran purakẖ bẖagvān. ||7||
ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪਾਏ ॥ ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥
ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥
ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ॥ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੀਤ ॥
ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ॥ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਮੰਤ ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥

Sarab baikunṯẖ mukaṯ mokẖ pā▫e. || Ėk nimakẖ har ke gun gā▫e. ||
Anik rāj bẖog badi▫ā▫ī. || Har ke nām kī kathā man bẖā▫ī. ||
Baho bẖojan kāpar sangīṯ. || Rasnā japṯī har har nīṯ. ||
Bẖalī so karnī sobẖā ḏẖanvanṯ. || Hirḏai base pūran gur manṯ. ||
Sāḏẖsang prabẖ ḏeh nivās. || Sarab sūkẖ Nānak pargās. ||8||20||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥
ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥

Slok. ||
Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. ||
Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ॥
ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ॥ ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥
ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ॥ ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ॥
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ॥
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਵਰਤੀਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Jab akār eh kacẖẖ na ḏaristeṯā. || Pāp punn ṯab kah ṯe hoṯā. ||
Jab ḏẖārī āpan sunn samāḏẖ. || Ŧab bair biroḏẖ kis sang kamāṯ. ||
Jab is kā baran cẖihan na jāpaṯ. || Ŧab harakẖ sog kaho kisėh bi▫āpaṯ. ||
Jab āpan āp āp pārbrahm. || Ŧab moh kahā kis hovaṯ bẖaram. ||
Āpan kẖel āp varṯījā. || Nānak karnaihār na ḏūjā. ||1||
ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥ ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥
ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥
ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥
ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪਿ ਅਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ॥
ਆਪਨ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥੨॥

Jab hovaṯ prabẖ keval ḏẖanī. || Ŧab banḏẖ mukaṯ kaho kis ka▫o ganī. ||
Jab ekėh har agam apār. || Ŧab narak surag kaho ka▫un a▫uṯār. ||
Jab nirgun prabẖ sahj subẖā▫e. || Ŧab siv sakaṯ kahhu kiṯ ṯẖā▫e. ||
Jab āpėh āp apnī joṯ ḏẖarai. || Ŧab kavan nidar kavan kaṯ darai. ||
Āpan cẖaliṯ āp karnaihār. || Nānak ṯẖākur agam apār. ||2||
ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥ ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥
ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥
ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥
ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥
ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥੩॥

Abẖināsī sukẖ āpan āsan. || Ŧah janam maran kaho kahā bināsan. ||
Jab pūran karṯā prabẖ so▫e. || Ŧab jam kī ṯarās kahhu kis ho▫e. ||
Jab abigaṯ agocẖar prabẖ ekā. || Ŧab cẖiṯar gupaṯ kis pūcẖẖaṯ lekẖā. ||
Jab nāth niranjan agocẖar agāḏẖe. || Ŧab ka▫un cẖẖute ka▫un banḏẖan bāḏẖe. ||
Āpan āp āp hī acẖarjā. || Nānak āpan rūp āp hī uparjā. ||3||
ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਹੋਤਾ ॥ ਤਹ ਬਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ॥
ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ॥ ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ ਤਹ ਛਲ ਛਿਦ੍ਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥
ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਤਹ ਕਿਸਹਿ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥

Jah nirmal purakẖ purakẖ paṯ hoṯā. || Ŧah bin mail kahhu ki▫ā ḏẖoṯā. ||
Jah niranjan nirankār nirbān. || Ŧah ka▫un ka▫o mān ka▫un abẖimān. ||
Jah sarūp keval jagḏīs. || Ŧah cẖẖal cẖẖiḏar lagaṯ kaho kīs. ||
Jah joṯ sarūpī joṯ sang samāvai. || Ŧah kisėh bẖūkẖ kavan ṯaripṯāvai. ||
Karan karāvan karnaihār. || Nānak karṯe kā nāhi sumār. ||4||
ਜਬ ਅਪਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਬਨਾਈ ॥ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਇ ਬਾਪ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ॥
ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪਹਿ ਪਰਬੀਨ ॥ ਤਹ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥
ਜਬ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥ ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾ ਬੀਚਾਰੈ ॥
ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪਿ ਨੇਰਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥
ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਨਾਨਕ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪਿ ॥੫॥

Jab apnī sobẖā āpan sang banā▫ī. || Ŧab kavan mā▫e bāp miṯar suṯ bẖā▫ī. ||
Jah sarab kalā āpėh parbīn. || Ŧah beḏ kaṯeb kahā ko▫ū cẖīn. ||
Jab āpan āp āp ur ḏẖārai. || Ŧa▫o sagan apasgan kahā bīcẖārai. ||
Jah āpan ūcẖ āpan āp nerā. || Ŧah ka▫un ṯẖākur ka▫un kahī▫ai cẖerā. ||
Bisman bisam rahe bismāḏ. || Nānak apnī gaṯ jānhu āp. ||5||
ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ॥ ਊਹਾ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ॥
ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸੁ ॥ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸੁ ॥
ਜਹ ਏਕਹਿ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਚਿੰਤੁ ਕਿਸੁ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ॥
ਜਹ ਆਪਨ ਆਪੁ ਆਪਿ ਪਤੀਆਰਾ ॥ ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਪਹੂਚਾ ॥੬॥

Jah acẖẖal acẖẖeḏ abẖeḏ samā▫i▫ā. || Ūhā kisėh bi▫āpaṯ mā▫i▫ā. ||
Āpas ka▫o āpėh āḏes. || Ŧihu guṇ kā nāhī parves. ||
Jah ekėh ek ek bẖagvanṯā. || Ŧah ka▫un acẖinṯ kis lāgai cẖinṯā. ||
Jah āpan āp āp paṯī▫ārā. || Ŧah ka▫un kathai ka▫un sunnaihārā. ||
Baho be▫anṯ ūcẖ ṯe ūcẖā. || Nānak āpas ka▫o āpėh pahūcẖā. ||6||
ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥ ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ॥
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥
ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖੵਾਨ ॥
ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥ ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥੭॥

Jah āp racẖi▫o parpancẖ akār. || Ŧihu guṇ mėh kīno bisthār. ||
Pāp punn ṯah bẖa▫ī kahāvaṯ. || Ko▫ū narak ko▫ū surag bancẖẖāvaṯ. ||
Āl jāl mā▫i▫ā janjāl. || Ha▫umai moh bẖaram bẖai bẖār. ||
Ḏūkẖ sūkẖ mān apmān. || Anik parkār kī▫o bakẖ▫yān. ||
Āpan kẖel āp kar ḏekẖai. || Kẖel sankocẖai ṯa▫o Nānak ekai. ||7||
ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ ॥ ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰੁ ਸੰਤ ਪਰਤਾਪਿ ॥
ਦੁਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਧਨੀ ॥ ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ॥
ਆਪਹਿ ਕਉਤਕ ਕਰੈ ਅਨਦ ਚੋਜ ॥ ਆਪਹਿ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ॥
ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ॥ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥

Jah abigaṯ bẖagaṯ ṯah āp. || Jah pasrai pāsār sanṯ parṯāp. ||
Ḏuhū pākẖ kā āpėh ḏẖanī. || Un kī sobẖā unhū banī. ||
Āpėh ka▫uṯak karai anaḏ cẖoj. || Āpėh ras bẖogan nirjog. ||
Jis bẖāvai ṯis āpan nā▫e lāvai. || Jis bẖāvai ṯis kẖel kẖilāvai. ||
Besumār athāh agnaṯ aṯolai. || Ji▫o bulāvhu ṯi▫o Nānak ḏās bolai. ||8||21||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥

Slok. ||
Jī▫a janṯ ke ṯẖākurā āpe varṯanhār. ||
Nānak eko pasri▫ā ḏūjā kah ḏaristār. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਆਪਿ ਕਥੈ ਆਪਿ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ ਆਪਹਿ ਏਕੁ ਆਪਿ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ॥ ਆਪਨੈ ਭਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥
ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਆਪਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥
ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥
ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਜੇਤਾ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Āp kathai āp sunnaihār. || Āpėh ek āp bisthār. ||
Jā ṯis bẖāvai ṯā srist upā▫e. || Āpnai bẖāṇai la▫e samā▫e. ||
Ŧum ṯe bẖinn nahī kicẖẖ ho▫e. || Āpan sūṯ sabẖ jagaṯ paro▫e. ||
Jā ka▫o prabẖ jī▫o āp bujẖā▫e. || Sacẖ nām so▫ī jan pā▫e. ||
So samaḏrasī ṯaṯ kā beṯā. || Nānak sagal srist kā jeṯā. ||1||
ਜੀਅ ਜੰਤ੍ਰ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥
ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸੁ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੈ ॥
ਤਿਸੁ ਤਜਿ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ ਸਭ ਸਿਰਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਇ ॥
ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜਾਨਹੁ ਸਾਥਿ ॥
ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥

Jī▫a janṯar sabẖ ṯā kai hāth. || Ḏīn ḏa▫i▫āl anāth ko nāth. ||
Jis rākẖai ṯis ko▫e na mārai. || So mū▫ā jis manhu bisārai. ||
Ŧis ṯaj avar kahā ko jā▫e. || Sabẖ sir ek niranjan rā▫e. ||
Jī▫a kī jugaṯ jā kai sabẖ hāth. || Anṯar bāhar jānhu sāth. ||
Gun niḏẖān be▫anṯ apār. || Nānak ḏās saḏā balihār. ||2||
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ॥ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਅਪਨੇ ਕਰਤਬ ਜਾਨੈ ਆਪਿ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪਿ ॥
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੁ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਤਿ ॥
ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥
ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ॥ ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਨਿਆ ॥੩॥

Pūran pūr rahe ḏa▫i▫āl. || Sabẖ ūpar hovaṯ kirpāl. ||
Apne karṯab jānai āp. || Anṯarjāmī rahi▫o bi▫āp. ||
Paraṯipālai jī▫an baho bẖāṯ. || Jo jo racẖi▫o so ṯisėh ḏẖi▫āṯ. ||
Jis bẖāvai ṯis la▫e milā▫e. || Bẖagaṯ karahi har ke guṇ gā▫e. ||
Man anṯar bisvās kar māni▫ā. || Karanhār Nānak ik jāni▫ā. ||3||
ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਏਕੈ ਨਾਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥
ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥
ਇਸ ਤੇ ਊਪਰਿ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜਹਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ॥
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ॥੪॥

Jan lāgā har ekai nā▫e. || Ŧis kī ās na birthī jā▫e. ||
Sevak ka▫o sevā ban ā▫ī. || Hukam būjẖ param paḏ pā▫ī. ||
Is ṯe ūpar nahī bīcẖār. || Jā kai man basi▫ā nirankār. ||
Banḏẖan ṯor bẖa▫e nirvair. || An▫ḏin pūjėh gur ke pair. ||
Eh lok sukẖī▫e parlok suhele. || Nānak har prabẖ āpėh mele. ||4||
ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਦ੍ਰੁਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨੁ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ॥
ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੁ ॥ ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥੫॥

Sāḏẖsang mil karahu anand. || Gun gāvhu prabẖ parmānanḏ. ||
Rām nām ṯaṯ karahu bīcẖār. || Ḏarulabẖ ḏeh kā karahu uḏẖār. ||
Amriṯ bacẖan har ke gun gā▫o. || Parān ṯaran kā ihai su▫ā▫o. ||
Āṯẖ pahar prabẖ pekẖahu nerā. || Mitai agi▫ān binsai anḏẖerā. ||
Sun upḏes hirḏai basāvhu. || Man icẖẖe Nānak fal pāvhu. ||5||
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੁਇ ਲੇਹੁ ਸਵਾਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖਿਆ ॥
ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥
ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪਾਰੀ ॥ ਦਰਗਹ ਨਿਬਹੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥੬॥

Halaṯ palaṯ ḏu▫e leho savār. || Rām nām anṯar ur ḏẖār. ||
Pūre gur kī pūrī ḏīkẖi▫ā. || Jis man basai ṯis sācẖ parīkẖi▫ā. ||
Man ṯan nām japahu liv lā▫e. || Ḏūkẖ ḏaraḏ man ṯe bẖa▫o jā▫e. ||
Sacẖ vāpār karahu vāpārī. || Ḏargėh nibhai kẖep ṯumārī. ||
Ėkā tek rakẖahu man māhi. || Nānak bahur na āvahi jāhi. ||6||
ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰਿ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ ਉਬਰੈ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਧਿਆਇ ॥
ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ॥
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥
ਚਿੰਤਾ ਜਾਇ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥
ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ॥੭॥

Ŧis ṯe ḏūr kahā ko jā▫e. || Ubrai rākẖanhār ḏẖi▫ā▫e. ||
Nirbẖa▫o japai sagal bẖa▫o mitai. || Prabẖ kirpā ṯe parāṇī cẖẖutai. ||
Jis prabẖ rākẖai ṯis nāhī ḏūkẖ. || Nām japaṯ man hovaṯ sūkẖ. ||
Cẖinṯā jā▫e mitai ahaʼnkār. || Ŧis jan ka▫o ko▫e na pahucẖanhār. ||
Sir ūpar ṯẖādẖā gur sūrā. || Nānak ṯā ke kāraj pūrā. ||7||
ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ॥ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਉਧਰਤ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ॥
ਧੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥
ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥

Maṯ pūrī amriṯ jā kī ḏarisat. || Ḏarsan pekẖaṯ uḏẖraṯ srist. ||
Cẖaran kamal jā ke anūp. || Safal ḏarsan sunḏar har rūp. ||
Ḏẖan sevā sevak parvān. || Anṯarjāmī purakẖ parḏẖān. ||
Jis man basai so hoṯ nihāl. || Ŧā kai nikat na āvaṯ kāl. ||
Amar bẖa▫e amrā paḏ pā▫i▫ā. || Sāḏẖsang Nānak har ḏẖi▫ā▫i▫ā. ||8||22||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸੁ ॥
ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

Slok. ||
Gi▫ān anjan gur ḏī▫ā agi▫ān anḏẖer binās. ||
Har kirpā ṯe sanṯ bẖeti▫ā Nānak man pargās. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਸੰਤਸੰਗਿ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮਿਗ੍ਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਹਿ ॥
ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥
ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Saṯsang anṯar prabẖ dīṯẖā. || Nām parabẖū kā lāgā mīṯẖā. ||
Sagal samagrī ekas gẖat māhi. || Anik rang nānā ḏaristāhi. ||
Na▫o niḏẖ amriṯ prabẖ kā nām. || Ḏehī mėh is kā bisrām. ||
Sunn samāḏẖ anhaṯ ṯah nāḏ. || Kahan na jā▫ī acẖraj bismāḏ. ||
Ŧin ḏekẖi▫ā jis āp ḏikẖā▫e. || Nānak ṯis jan sojẖī pā▫e. ||1||
ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥
ਧਰਨਿ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ ॥ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
ਬਨਿ ਤਿਨਿ ਪਰਬਤਿ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹਿ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹਿ ॥
ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਉ ॥੨॥

So anṯar so bāhar ananṯ. || Gẖat gẖat bi▫āp rahi▫ā bẖagvanṯ. ||
Ḏẖaran māhi ākās pa▫i▫āl. || Sarab lok pūran parṯipāl. ||
Ban ṯin parbaṯ hai pārbrahm. || Jaisī āgi▫ā ṯaisā karam. ||
Pa▫uṇ pāṇī baisanṯar māhi. || Cẖār kunt ḏah ḏise samāhi. ||
Ŧis ṯe bẖinn nahī ko ṯẖā▫o. || Gur prasaāḏh Nānak sukẖ pā▫o. ||2||
ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਮਹਿ ਦੇਖੁ ॥ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੵਤ੍ਰ ਮਹਿ ਏਕੁ ॥
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ॥ ਆਪਿ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ਡੋਲੈ ॥
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਿ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ ਮੋਲਿ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣਹ ਅਮੋਲ ॥
ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਬਿਸਾਸੁ ॥੩॥

Beḏ purān simriṯ mėh ḏekẖ. || Sasī▫ar sūr nakẖ▫yaṯar mėh ek. ||
Baṇī prabẖ kī sabẖ ko bolai. || Āp adol na kabhū dolai. ||
Sarab kalā kar kẖelai kẖel. || Mol na pā▫ī▫ai guṇah amol. ||
Sarab joṯ mėh jā kī joṯ. || Ḏẖār rahi▫o su▫āmī oṯ poṯ. ||
Gur prasaāḏh bẖaram kā nās. || Nānak ṯin mėh ehu bisās. ||3||
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਨੁ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭਿ ਧਰਮ ॥
ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਹਿ ਸੁਭ ਬਚਨ ॥ ਸਰਬ ਬਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗਿ ਰਚਨ ॥
ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ ਸਤਿ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭਿ ਕਹਤ ॥
ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਬਾਹਰਿ ਭੀ ਓਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥

Sanṯ janā kā pekẖan sabẖ brahm. || Sanṯ janā kai hirḏai sabẖ ḏẖaram. ||
Sanṯ janā sunėh subẖ bacẖan. || Sarab bi▫āpī rām sang racẖan. ||
Jin jāṯā ṯis kī eh rahaṯ. || Saṯ bacẖan sāḏẖū sabẖ kahaṯ. ||
Jo jo ho▫e so▫ī sukẖ mānai. || Karan karāvanhār prabẖ jānai. ||
Anṯar base bāhar bẖī ohī. || Nānak ḏarsan ḏekẖ sabẖ mohī. ||4||
ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤਿ ॥
ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥
ਅਨਿਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥
ਕਵਨ ਨਿਕਟਿ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰਿ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਭਰਪੂਰਿ ॥
ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਜਨਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ॥੫॥

Āap saṯ kī▫ā sabẖ saṯ. || Ŧis prabẖ ṯe saglī uṯpaṯ. ||
Ŧis bẖāvai ṯā kare bisthār. || Ŧis bẖāvai ṯā ekankār. ||
Anik kalā lakẖī nah jā▫e. || Jis bẖāvai ṯis la▫e milā▫e. ||
Kavan nikat kavan kahī▫ai ḏūr. || Āpe āp āp bẖarpūr. ||
Anṯargaṯ jis āp janā▫e. || Nānak ṯis jan āp bujẖā▫e. ||5||
ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਵਰਤਾਰਾ ॥ ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪਿ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ॥
ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ ਆਪਨ ਜਸੁ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਬਨਾਇਆ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥
ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹੈ ॥
ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥

Sarab bẖūṯ āp varṯārā. || Sarab nain āp pekẖanhārā. ||
Sagal samagrī jā kā ṯanā. || Āpan jas āp hī sunā. ||
Āvan jān ik kẖel banā▫i▫ā. || Āgi▫ākārī kīnī mā▫i▫ā. ||
Sabẖ kai maḏẖ alipaṯo rahai. || Jo kicẖẖ kahṇā so āpe kahai. ||
Āgi▫ā āvai āgi▫ā jā▫e. || Nānak jā bẖāvai ṯā la▫e samā▫e. ||6||
ਇਸ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ॥ ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥
ਆਪਿ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ਅਪਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥
ਆਪਿ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਆਪਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੁ ॥
ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਦੂਸਰ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥
ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥

Is ṯe ho▫e so nāhī burā. || Orai kahhu kinai kacẖẖ karā. ||
Āp bẖalā karṯūṯ aṯ nīkī. || Āpe jānai apne jī kī. ||
Āp sācẖ ḏẖārī sabẖ sācẖ. || Oṯ poṯ āpan sang rācẖ. ||
Ŧā kī gaṯ miṯ kahī na jā▫e. || Ḏūsar ho▫e ṯa sojẖī pā▫e. ||
Ŧis kā kī▫ā sabẖ parvān. || Gur prasaāḏh Nānak eh jān. ||7||
ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
ਓਹੁ ਧਨਵੰਤੁ ਕੁਲਵੰਤੁ ਪਤਿਵੰਤੁ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਜਿਸੁ ਰਿਦੈ ਭਗਵੰਤੁ ॥
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥
ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥

Jo jānai ṯis saḏā sukẖ ho▫e. || Āp milā▫e la▫e prabẖ so▫e. ||
Oh ḏẖanvanṯ kulvanṯ paṯivanṯ. || Jīvan mukaṯ jis riḏai bẖagvanṯ. ||
Ḏẖan ḏẖan ḏẖan jan ā▫i▫ā. || Jis prasaāḏh sabẖ jagaṯ ṯarā▫i▫ā. ||
Jan āvan kā ihai su▫ā▫o. || Jan kai sang cẖiṯ āvai nā▫o. ||
Āp mukaṯ mukaṯ karai sansār. || Nānak ṯis jan ka▫o saḏā namaskār. ||8||23||
ਸਲੋਕੁ ॥
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥

Slok. ||
Pūrā prabẖ ārāḏẖi▫ā pūrā jā kā nā▫o. ||
Nānak pūrā pā▫i▫ā pūre ke gun gā▫o. ||1||
ਅਸਟਪਦੀ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥
ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥

Astpaḏī. ||
Pūre gur kā sun upḏes. || Pārbrahm nikat kar pekẖ. ||
Sās sās simrahu gobinḏ. || Man anṯar kī uṯrai cẖinḏ. ||
Ās aniṯ ṯi▫āgahu ṯarang. || Sanṯ janā kī ḏẖūr man mang. ||
Āp cẖẖod benṯī karahu. || Sāḏẖsang agan sāgar ṯarahu. ||
Har ḏẖan ke bẖar leho bẖandār. || Nānak gur pūre namaskār. ||1||
ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥
ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥ ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥

Kẖem kusal sahj ānanḏ. || Sāḏẖsang bẖaj parmānanḏ. ||
Narak nivār uḏẖārahu jī▫o. || Gun gobinḏ amriṯ ras pī▫o. ||
Cẖiṯ cẖiṯvahu nārā▫iṇ ek. || Ėk rūp jā ke rang anek. ||
Gopāl ḏāmoḏar ḏīn ḏa▫i▫āl. || Ḏukẖ bẖanjan pūran kirpāl. ||
Simar simar nām bāraʼn bār. || Nānak jī▫a kā ihai aḏẖār. ||2||
ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥ ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥ ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥

Uṯam salok sāḏẖ ke bacẖan. || Amulīk lāl ehi raṯan. ||
Sunaṯ kamāvaṯ hoṯ uḏẖār. || Āp ṯarai lokah nisṯār. ||
Safal jīvan safal ṯā kā sang. || Jā kai man lāgā har rang. ||
Jai jai sabaḏ anāhaḏ vājai. || Sun sun anaḏ kare prabẖ gājai. ||
Pargate gupāl mahāʼnṯ kai māthe. || Nānak uḏẖre ṯin kai sāthe. ||3||
ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥

Saran jog sun sarnī ā▫e. || Kar kirpā prabẖ āp milā▫e. ||
Mit ga▫e bair bẖa▫e sabẖ ren. || Amriṯ nām sāḏẖsang lain. ||
Suparsan bẖa▫e gurḏev. || Pūran ho▫ī sevak kī sev. ||
Āl janjāl bikār ṯe rahṯe. || Rām nām sun rasnā kahṯe. ||
Kar prasaāḏh ḏa▫i▫ā prabẖ ḏẖārī. || Nānak nibhī kẖep hamārī. ||4||
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥

Prabẖ kī usṯaṯ karahu sanṯ mīṯ. || Sāvḏẖān ekāgar cẖīṯ. ||
Sukẖmanī sahj gobinḏ gun nām. || Jis man basai so hoṯ niḏẖān. ||
Sarab icẖẖā ṯā kī pūran ho▫e. || Parḏẖān purakẖ pargat sabẖ lo▫e. ||
Sabẖ ṯe ūcẖ pā▫e asthān. || Bahur na hovai āvan jān. ||
Har ḏẖan kẖāt cẖalai jan so▫e. || Nānak jisahi parāpaṯ ho▫e. ||5||
ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥ ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥
ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥ ਗਿਆਨੁ ਸ੍ਰੇਸਟ ਊਤਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥
ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਸਭ ਕੈ ਮਧਿ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ॥
ਸੁੰਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ॥
ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖਿ ਭਨੇ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨਿ ਸੁਨੇ ॥੬॥

Kẖem sāʼnṯ riḏẖ nav niḏẖ. || Buḏẖ gi▫ān sarab ṯah siḏẖ. ||
Biḏi▫ā ṯap jog prabẖ ḏẖi▫ān. || Gi▫ān saresat ūṯam isnān. ||
Cẖār paḏārath kamal pargās. || Sabẖ kai maḏẖ sagal ṯe uḏās. ||
Sunḏar cẖaṯur ṯaṯ kā beṯā. || Samaḏrasī ek ḏaristeṯā. ||
Eh fal ṯis jan kai mukẖ bẖane. || Gur Nānak nām bacẖan man sune. ||6||
ਇਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਬਖਾਣੀ ॥
ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਟੈ ॥ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ॥
ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭਿ ਪਾਏ ॥ ਸਾਧ ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ॥੭॥

Eh niḏẖān japai man ko▫e. || Sabẖ jug mėh ṯā kī gaṯ ho▫e. ||
Guṇ gobinḏ nām ḏẖun baṇī. || Simriṯ sāsṯar beḏ bakẖāṇī. ||
Sagal maṯāʼnṯ keval har nām. || Gobinḏ bẖagaṯ kai man bisrām. ||
Kot aprāḏẖ sāḏẖsang mitai. || Sanṯ kirpā ṯe jam ṯe cẖẖutai. ||
Jā kai masṯak karam prabẖ pā▫e. || Sāḏẖ saraṇ Nānak ṯe ā▫e. ||7||
ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ॥

Jis man basai sunai lā▫e prīṯ. || Ŧis jan āvai har prabẖ cẖīṯ. ||
Janam maran ṯā kā ḏūkẖ nivārai. || Ḏulabẖ ḏeh ṯaṯkāl uḏẖārai. ||
Nirmal sobẖā amriṯ ṯā kī bānī. || Ėk nām man māhi samānī. ||
Ḏūkẖ rog binse bẖai bẖaram. || Sāḏẖ nām nirmal ṯā ke karam. ||
Sabẖ ṯe ūcẖ ṯā kī sobẖā banī. || Nānak eh guṇ nām sukẖmanī. ||8||24||
Waheguru Ji Ka Khalsa || Waheguru Ji Ki Fateh ||Guide To Discover Sikhism |   Guide To Becoming A Pure Sikh|   Guide To Carrying Out Nitnem